מחקרים

הטיפול עם רוקסוליטיניב מוביל לתגובה מלאה בחולי פוליציתמיה ורה

חולי פוליציתמיה ורה אשר טופלו עם רוקסוליטיניב לאחר שכשלו בקו טיפולי קודם חוו שיעורים משופרים של תגובה מלאה ושרידות ללא אירועים. כמו כן, הטיפול לווה גם בתגובה מולקולרית בקרב החולים

פוליציתמיה ורה (PV) מתאפיינת עם שפעול של JAK/STAT, אירועי פקקת/דמם, תסמינים סיסטמיים, וכן עם מהלך של שינוי צורה (טרנספורמציה) של המחלה. בעבר הודגם כי הטיפול עם רוקסוליטיניב הוביל לשליטה בספירת הדם בקרב חולי PV הנמצאים בסיכון גבוה, וכן לשיפור תסמיני המחלה.

במחקר MAJIC-PV שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of clinical oncology', החוקרים ערכו ניסוי אקראי פאזה II  במסגרתו השוו בין הטיפול עם רוקסוליטיניב לבין הטיפול הזמין הטוב ביותר (BAT: best available therapy) בקרב חולים עמידים להידרוקסיקרבמיד (hydroxycarbamide), או שלא סבלו טיפול זה (HC-INT/RES). התוצא הראשוני של המחקר הוגדר כתגובה מלאה (CR) תוך שנה. התוצאים השניוניים כללו את משך התגובה, שיעור השרידות ללא אירועים (EFS), תסמינים, ותגובה מולקולרית.

במסגרת המחקר נאספו בסך הכל 180 חולים אשר הוקצו באקראי לקבלת הטיפול. מתוצאות החוקרים עולה כי 40 (43%) מטופלים מקבוצת הרוקסוליטיניב השיגו CR, לעומת 23 (26%) מקבוצת ה-BAT (יחס הסיכויים, 2.12; רווח בר-סמך של 90% 1.25 עד 3.60; P = .02). תקופת ה-CR הייתה ממושכת יותר בקבוצת הרוקסוליטיניב (יחס הסיכונים 0.38; רווח בר-סמך של 95%, 0.24 עד 0.61; P < .001). כמו כן, התסמינים היו קלים ונסבלים יותר בקבוצת הטיפול עם רוקסוליטיניב. זאת ועוד, שיעורי ה-EFS (פקקת משמעותית, דימום, טרנספורמציה, ותמותה) היו טובים יותר בקרב החולים שהשיגו CR במהלך שנה אחת (יחס הסיכונים, 0.41; רווח בר-סמך של 95%, 0.21 עד 0.78; P = .01), וכן תחת הטיפול עם רוקסוליטיניב (יחס הסיכונים, 0.58; רווח בר-סמך של 95%, 0.35 עד 0.94; P = .03).

בנוסף לכך, החוקרים ערכו אנליזה סדרתית (Serial analysis) של JAK2V617F variant allele fraction, אשר הדגימה כי התגובה המולקולרית הייתה נפוצה יותר בקבוצת הטיפול עם רוקסוליטיניב, וכי היא נקשרה עם תוצאים משופרים (שרידות ללא התקדמות P = .001,י EFSי;P = .001, שרידות כוללת P = .01) ופינוי של תאי JAK2V617F stem/progenitor. כמו כן, מוטציות ASXL1 ניבאו EFS שלילי (יחס הסיכונים, 3.02; רווח בר-סמך של 95%, 1.47 עד 6.17; P = .003). פרופיל הבטיחות של רוקסוליטיניב תאם לזה שדווח בעבר.

לסיכום, ממצאי החוקרים הדגימו כי הטיפול עם רוקסוליטיניב מיטיב עם חולי HC-INT/RES PV, משפר את ה-CR וה-EFS, וכן מוביל לתגובה מולקולרית. החוקרים מוסיפים כי ממצאיהם מדגימים לראשונה את הקשר בין התגובה המולקולרית ובין ה-EFS,יPFS ו-OS.

מקור:

DOI: 10.1200/JCO.22.01935 Journal of Clinical Oncology 41, no. 19 (July 01, 2023) 3534-3544.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פוליציטמיה ורה,  רוקסוליטיניב,  פקקת
תגובות