מחקרים

רוקסוליטיניב בילדים עם מחלת השתל כנגד המאכסן עם עמידות לסטרואידים

הטיפול עם רוקסוליטיניב נמצא כיעיל ובטוח במחלת השתל כנגד המאכסן אשר עמידה לסטרואידים. השפעות הטיפול נמצאו הן בקרב מבוגרים והן בקרב ילדים

רוקסוליטיניב מהווה טיפול חשוב במחלת השתל כנגד המאכסן עם עמידות לסטרואידים (SR-GVHD). במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Frontiers in Immunology', החוקרים דיווחו על תוצאות מעודכנות בנושא בעקבות סקירה שיטתית ומטא-אנליזה אשר נערכו על הטיפול עם רוקסוליטיניב ל-SR-GVHD. בנוסף לכך, החוקרים השוו את היעילות והבטיחות של הטיפול בין ילדים ובין מבוגרים הסובלים מ-SR-GVHD.

התוצא הראשוני של המחקר הוגדר כשיעור התגובה הכללי (ORR) בעקבות טיפול עם רוקסוליטיניב. תוצאים שניוניים כללו את שיעור התגובה המלאה (CRR), זיהומים, דיכוי מח עצם (myelosuppression) ושרידות כוללת (OS).

בסך הכל נאספו 37 מחקרים לצורך מטא-האנליזה, אשר כוללים 1,580 מטופלים. ה-ORR בכל זמן לאחר טיפול עם רוקסוליטיניב היה 0.77 (רווח בר-סמך של 95%: 0.68-0.84) ו-0.78 (רווח בר-סמך של 95% 0.74-0.81), בהתאמה, ל-SR-aGVHD ו-SR-cGVHD. ה-CRR בכל זמן לאחר הטיפול עם רוקסוליטיניב היה 0.49 (רווח בר-סמך של 95% 0.40-0.57) ו-0.15 (רווח בר-סמך של 95% 0.10-0.23), בהתאמה, ל-SR-aGVHD ו-SR-cGVHD.

ה-ORRs בכל זמן לאחר הטיפול נמצא כגבוה ביותר ב-SR-cGVHD של הפה, ולאחר מכן בעור, מעיים, מפרקים ופאשיה, כבד, עיניים, ושט ו-SR-cGVHD בריאות. שיעור ההיארעות של זיהומים לאחר טיפול עם רוקסוליטיניב היה 0.61 (רווח בר-סמך של 95% 0.45-0.76) ו-0.47 (רווח בר-סמך של 95% 0.31-0.63), בהתאמה, ל-SR-aGVHD ול-SR-cGVHD. שיעורי ההיארעות של ציטופניה באופן כללי (בדרגות I-IV) ושל ציטופניה חמורה (דרגות III-IV) היו 53.2% (רווח בר-סמך של 95% 16.0%-90.4%) ו-31.0% (רווח בר-סמך של 95%: 0.0-100.0%) בהתאמה ל- SR-aGVHD, ו-28.8% (רווח בר-סמך של 95%: 13.0%-44.6%) ו-10.4% (רווח בר-סמך של 95%: 0.0-27.9%) בהתאמה ל-SR-cGVHD.

שיעור ה-OS לאחר 6 חודשים מקבלת הטיפול היה 63.9% (רווח בר-סמך של 95%: 52.5%-75.2%) ב-SR-aGVHD. שיעורי ה-OS לאחר 6 חודשים, שנה ושנתיים מהטיפול היו 95% (רווח בר-סמך של 95%) 78.7%, 79.5%-100.0% (רווח בר-סמך של 95%: 67.2%-90.1%) ו-75.3% (רווח בר-סמך של 95%: 68.0%-82.7%), בהתאמה, עבור SR-cGVHD. ה-ORR,י CRR, אירועי זיהום ודיכוי מח עצם נמצאו דומים בהשוואה בין ילדים ובין מבוגרים עם SR-GVHD.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי הטיפול עם רוקסוליטיניב הינו יעיל ובטוח ל-SR-GVHD. הן ילדים והן מבוגרים הסובלים מ-SR-GVHD יכולים להפיק תועלת בעקבות הטיפול עם רוקסוליטיניב.

מקור:

Fan, S., Huo, W. X., Yang, Y., Shen, M. Z., & Mo, X. D. (2022). Efficacy and safety of ruxolitinib in steroid-refractory graft-versus-host disease: A meta-analysis. Frontiers in immunology, 13, 954268.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת השתל נגד המאכסן,  רוקסוליטיניב,  שרידות כוללת,  דיכוי מח עצם
תגובות