מחקרים

יעילות ובטיחות הטיפול במילאומה נפוצה באמצעות ונטוקלקס

חוקרים בחנו את השימוש בונטוקלקס לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה ועמילואידוזיס מסוג AL, ומצאו כי הוא בטוח ויעיל

מיאלומה נפוצה (מקור: ויקיפדיה)

כ-20% מהחולים שקיבלו אבחנה חדשה של מיאלומה נפוצה הינם בעלי טרנסלוקציה (14;11)t, טרנסלוקציה שמהווה סמן פרוגנוסטי שלילי, ומביאה לביטוי יתר של CCND1.

עם זאת, חולים שנושאים את הטרנסלוקציה מגיבים לטיפול באמצעות לתרופה הניסיונית ונטוקלקס (venetoclax), שפועלת כמעכב BCL2. יתר על כן, דיווחים שונים הצביעו על קשר בין הטרנסלוקציה (14;11)t ליחס מוגבר של BCL2 / MCL1.

במחקר שפורסם בכתב העת American Journal of Hematology בחנו החוקרים את יעילות ובטיחות השימוש בוונטוקלקס (400 מ"ג ביום) בקרב קבוצת מעקב של 25 חולי מיאלומה נפוצה (MM) ועמילואידוזיס מסוג AL שהינם בעלי (14;11)t.

היעילות הוערכה בהתאם לשיעור התגובה (RR) ומשך הטיפול. כמו כן, נעשה שימוש באימונוהיסטוכימיה (IHC) להערכת הביטוי של חלבונים נוספים ממשפחת BCL2 בקרב הקבוצה שטופלה באמצעות ונטוקלקס, הן בזמן מן האבחנה והן בזמן הישנות המחלה, ונבחן קיומו של מתאם בין התוצאות לבין שיעורי התגובה הקלינית.

בנוסף, נעשה שימוש בחומר שנלקח מקבוצת החולים שלא טופלו עם ונטוקלקס לצורך ריצוף רנ"א (RNAseq) ותיקוף באמצעות qPCR. בבדיקה זו נמצאו בקרב המטופלים נוכחות של הטרנסלוקציה (n=17), היעדרה (n=27), הישנות הטרנסלוקציה (n=7), היפרפלואידיות (n=6) והיפרפלואידיות יחד עם הטרנסלוקציה (n=6).

שימוש בונטוקלקס בקרב חולי (14;11)t נמצא כטיפול בעל בטיחות הניתנת לניהול וכבעל יעילות אפשרית משמעותית. תגובה חלקית או למעלה מכך נמצאה בקרב אחד עשר מטופלים (44%). בקרב החולים שהגיבו לטיפול נמצא יחס BCL2 / MCL1 גבוה באופן מובהק (p = 0.031) כמו גם יחס גבוה של BCL2 / BCL-XLי(p = 0.021), ללא תלות במשך הזמן לפני הטיפול שבו בוצעה המדידה.

יתר על כן, התברר כי המטופלים בעלי הטרנסלוקציה שחוו הישנות היו מועשרים מבחינה גנטית במוטיב IRF5י(p <.001) בגנים שבוטאו בחסר, ביחס לאלו שלא חוו הישנות של המחלה.

שיעור התגובה לשימוש בונטוקלקס כטיפול יחיד היה 71% בעמילואידוזיס מסוג AL ו-33% במיאלומה נפוצה, והוכח כי IHC הינו כלי שימושי לחיזוי תוצאי הטיפול. בנוסף, אפיינו החוקרים מנגנוני עמידות אפשריים של t(11;14), ירידה בביטוי של גנים המהווים מטרה ל-IRF5, מנגנונים שניתן לנצלם למטרות טיפוליות.

מקור: 

Nahi, H et al. American Journal of Hematology. 2021 Aug 1;96(8):925-933.doi: 10.1002/ajh.26207.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיאלומה נפוצה,  עמילואידוזיס,  ונטוקלקס
תגובות