מחקרים

האם חלבון קושר רנ"א בשם YBX1 מהווה מטרה טיפולית חדשה בלוקמיה מיאלואידית?

חוקרים בחנו את הביטוי של חלבונים קושרי רנ"א בתאי לוקמיה מיאלואידית, ומצאו כי מחיקה של YBX1 מביאה לאפופטוזיס, התמיינות וירידה בפרוליפרציה של התאים

23.08.2021, 14:54
לויקמיה מיאלואידית חריפה. אילוסטרציה

חלבונים קושרי רנ"א (RBP) משמשים כרגולטורים חיוניים של תהליכי התעתוק והתרגום, תהליכים שעל פי רוב יוצאים מכלל שליטה בתאים סרטניים. על אף ההכרה הגוברת בחלקם החשוב של RBP כאונקוגנים או כמדאי גידולים בתהליך התקין של ההמטופויזה ובהופעה של ממאירויות המטולוגיות, טרם אופיינו באופן ברור RBPs החיוניים לתהליכי התחזוקה וההישרדות של תאי לוקמיה.

בממחקר שפורסם בכתב העת Blood  הראו החוקרים כי YBX1 נדרש באופן ספציפי לצורך ההישרדות של תאי לוקמיה מיאלואידית באופן התלוי ב-N6-methyladenosineי(m6A).

החוקרים מצאו ביטוי יתר מובהק של YBX1 בתאי לוקמיה מיאלואידית, וכי מחיקה של YBX1 מחוללת תהליכים דרמטיים in vivo ו-in vitro בתאי לוקמיה אנושייים וכן בתאים שהופקו מעכברים. המחיקה משרה תהליכי אפופטוזיס משמעותיים ומקדמת התמיינות המלווה בפרוליפרציה מופחתת ובקיבולת לויקמית לקויה. לעומת זאת, לא נמצאה השפעה ברורה של אובדן YBX1 על תהליך ההמטופויזה התקין.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

מבחינה מכנית, YBX1 מקיים אינטראקציה עם חלבונים הקושרים רנ"א שליח (mRNA) של חלבוני IGF2י(IGF2BP) ומייצב רנ"א המסומן ב-m6A. יתר על כן, מחסור ב-YBX1 מפר את הבקרה על ביטוי גנים הקשורים לאפופטוזיס ומקדם פירוק מולקולות רנ"א שליח של MYC ו-BCL2 באופן התלוי ב-m6A, וכך מוסף נדבך ליכולת ההישרדות הלקויה הנובעת ממחיקת YBX1.

לסיכום, מחקר זה חשף תפקיד סלקטיבי חיוני של YBX1 בהישרדות של תאי לוקמיה מיאלואידית, ובכך פתח שער לטיפולים חדשים בלוקמיה מיאלואידית, המכוונים ל-YBX1.

מקור: 

Feng, M et al. Blood. 2021 Jul 8;138(1):71-85.doi: 10.1182/blood.2020009676.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה מיאלואידית,  חלבונים,  אפופטוזיס,  המטואונקולוגיה
תגובות