מחקרים

הסיכון להישנות בעקבות עצירת טיפול עם אספרגינאז בלוקמיה לימפובלסטית חריפה בילדות

חוקרים סבורים כי טיפול שאינו מלא עם אספרגינאז מעלה את הסיכוי להישנות ALL

09.08.2021, 12:14

ידוע כי הפסקה על הטיפול עם אספרגינאז עקב רעילות או SIי(silent inactivation) היא תופעה נפוצה ועשויה להגביר את הסיכון להישנות של מחלת ה-ALLי(acute lymphoblastic leukemia).

החוקרים בדקו את הסיכון להישנות בעקבות טיפול לא מספק עם אספרגינאז בקרב 1,401 ילדים בגילאים 1-17, שאובחנו עם ALL בין יולי 2008 לפברואר 2016 וקיבלו טיפול על פי פרוטוקול האגודה הנורדית להמטולוגיה אונקולוגית בילדים – פרוטוקול ALL2008 שכולל חשיפה מוארכת לאספרגינאז במינון של 1,000 יחידות/מ"ר במתן לתוך השריר בשבועות 5-33. החוקרים הכלילו חולים עם איחור במתן המנה האחרונה של הטיפול או בעת זיהוי של SI ועקבו אחריהם עד להישנות, מוות, פיתוח ממאירות משנית או סיום תקופת המעקב (תקופת מעקב חציונית של 5.71 שנים, טווח בין-רבעוני 4.02-7.64 שנים).

החוקרים מצאו כי על סמך מודל מרובה על שם COX, בעזרתו השוו חולים עם (358) וללא (1,043) הפסקת טיפול עם אספרגינאז עקב רעילות, יחס הסיכונים המותאם להישנות היה 1.33 (רווח בר-סמך 95%: 0.86-2.06, P = 0.20). כמו כן, נמצא כי במחקר בת שכלל אך ורק חולים עם מידע בנוגע לפעילות האנזים (1,115 חולים), שיעור ההיארעות המצטבר במהלך 7 שנים להישנות ב-301 החולים שהפסיקו את הטיפול לפני הזמן או פיתחו SI (157 עם תגובה של רגישות יתר, 53 עם דלקת לבלב, 14 עם פקקת, 31 עם תופעות אחרות, 46 עם SI) היה 11.1% (רווח בר-סמך 95%: 6.9-15.4), בהשוואה ל-6.7% (רווח בר-סמך 95%: 4.7-8.6) ב-814 החולים הנותרים. לבסוף, נמצא כי יחס הסיכונים המותאם הספציפי להישנות היה 1.69 (רווח בר-סמך 95%: 1.05-2.74, P = 0.03) ויחס הסיכונים הלא-ספציפי להישנות במח העצם היה 1.83 (רווח בר-סמך 95%: 1.07-3.14, P = 0.03) ו-1.86 (רווח בר-סמך 95%: 0.90-3.87, P = 0.095) להישנות כל שהיא במערכת העצבים המרכזית.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים הגיעו למסקנה כי התוצאות הנ"ל מדגישות את החשיבות של ניטור הטיפול התרופתי והתאמה של הטיפול עם אספרגינאז במידת האפשר.

מקור: 

Hojfeldt, S. G. et al. Blood 2021; 137 (17): 2373–2382; https://doi.org/10.1182/blood.2020006583

נושאים קשורים:  מחקרים,  אספרגינאז,  לוקמיה לימפובלסטית חריפה,  המטואונקולוגיה
תגובות