מיאלומה

טיפול משולש ב-RVD לעומת טיפולים אחרים במיאלומה

מחקר זה בדק את הטיפול המשולש ב-lenalidomide, bortezomib ו-dexamethasone לעומת טיפולים כפולים ב-bortezomib-dexamethasone בלבד או בתוספת ציקלופוספמיד

מיאלומה נפוצה (מקור: ויקיפדיה)

הטיפול המשולש ב-lenalidomide, bortezomib ו-dexamethasone  (RVD)הראה יתרון הישרדותי על פניlenalidomide-dexamethasone  (RD)בניסויים קליניים, אך חולים מבוגרים עם מיאלומה מקבלים לעיתים קרובות טיפול כפול (RD או bortezomib-dexamethasone, VD) או VD בתוספת ציקלופוספמיד (VCD).

מחקר זה השווה בין משטרי קו ראשון אלו, תוך שימוש בנתונים של מטופלים שקיבלו טיפול בין השנים 2007-2015. בכל ניתוח השוואתי, אוזנו ערפלנים באמצעות ציון נטייה. התוצאות כללו הישרדות כוללת (OS) והישרדות ללא אירועים (EFS, דיווח יחס סיכון [HR] עם רווח בר סמך של 95% [CI]), תופעות לוואי ועלויות.

במחקר השתתפו 6,076 מטופלים בגיל חציוני של 76 והישרדות כוללת חציונית של 2.6 שנים. בהשוואה של RVD לעומת RD / VD,יRVD הראה הישרדות כוללת והישרדות ללא אירועים טובות יותר באופן משמעותי (HR = 0.83, 95% CI - 0.72-0.95; HR = 0.68, 95% CI – 0.61-0.76, בהתאמה). עם זאת, RVD היה קשור לאשפוזים תכופים יותר עקב אנמיה ונוירופתיה, אך ללא עלייה בטרומבואמבוליזם או בסרטן משני. עלויות הטיפול היו גבוהות יותר עם RVD. בהשוואה של RD לעומת VD,יRD הפגין EFS טוב יותר (HR = 0.74; 95% CI - 0.68-0.81) והישרדות כוללת טובה יותר באופן שולי (HR = 0.91; 95% CI - 0.83-0.99). כמו כן, RD הביא ליותר אירועים טרומבואמבוליים, פחות נוירופתיה וללא הבדל משמעותי באשפוזים, בעירויים או בסרטן משני. בהשוואה של VCD לעומת VD, לא נצפה שום הבדל משמעותי בתוצאה כלשהי.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

למרות ההישרדות הגבוהה של מטופלי RVD לעומת מטופלי משטרי טיפול כפול, בשנת 2015 רק 25% מהמטופלים עם medicare טופלו ב-RVD. עבור חולים שאינם מתאימים ל-RVD עקב רעילות, טיפול VCD אינו מציע תועלת הישרדותית לעומת VD.יLenalidomide-dexamethasone נראה כטיפול עדיף על פני VD.

מקור: 

Barth P. et al. (2020) American Journal of Hematology. 96(1): published online

נושאים קשורים:  מיאלומה,  דקסמתזון,  בורטזומיב,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות