לימפומה פוליקולרית

המשמעות הפרוגנוסטית של הדרגה ההיסטולוגית ומדד הפרוליפרציה Ki-67 בלימפומה פוליקולרית

חוקרים סבורים כי לדרגת ההתמיינות ההיסטולוגית ולרמות Ki-67 ישנה משמעות פרוגנוסטית בחולי לימפומה פוליקולרית

ידוע כי יכולת הניבוי של הדרגה ההיסטולוגית של הגידול ומדד הפרוליפרציה Ki-67 בלימפומה פוליקולרית הינו שנוי במחלוקת. החוקרים ביקשו לבחון את התועלת הקלינית של שני הפקטורים הנ"ל, בקרב חולי לימפומה פוליקולרית באסיה.

החוקרים הכלילו 433 חולים שאובחנו עם לימפומה פוליקולרית וערכו סקירה רטרוספקטיבית של הנתונים שלהם, כאשר זמן המעקב החציוני היה 47.0 חודשים (טווח בין רבעוני 24.0-168.0).

החוקרים מצאו כי שיעור ההישרדות הכללי ושיעור ההישרדות ללא התקדמות מחלה במשך 10 שנים היה 91.0% ו-47.1%, בהתאמה. עוד מצאו כי לחולים עם גידול בדרגת התמיינות 3B ודרגה 3B עם נוכחות של DLBCLי(diffuse large B cell lymphoma), הייתה הישרדות ארוכה יותר ללא התקדמות המחלה, בהשוואה לדרגות התמיינות 1-3Aי(P <0.001). ממצאים דומים דווחו בחולים שקיבלו משטר טיפול המכיל ריטוקסימאב (P = 0.002). לעומת זאת, החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים בהישרדות הכוללת או ההישרדות ללא התקדמות המחלה, בין דרגות 1-2A לבין 3A. כמו כן, נמצא כי לחולים עם Ki-67 של 30% או פחות היה שיעור הישרדות ללא התקדמות מחלה ארוך באופן מובהק, בהשוואה לחולים עם Ki-67 של פחות מ-30% (P = 0.014), אם כי ההבדל לא נשמר כאשר נערכה אנליזה רבת-משתנים. לבסוף, החוקרים דיווחו כי הן דרגת ההתמיינות של הגידול והן רמות ה-Ki-67, לא השפיעו על הפרוגנוזה בחולים שלא קיבלו טיפול עם ריטוקסימאב.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים הגיעו למסקנה כי דרגת התמיינות 3A קשורה באופן הדוק לדרגות 1-2, כפי שמשתקף במהלכים הקליניים הדומים ובשיעור הישרדות ללא התקדמות מחלה נמוך יותר, בהשוואה לדרגות 3B או 3B עם נוכחות DLBCL. הם סבורים כמו כן, כי רמות Ki-67 גבוהות יותר, משפיעות לטובה על ההישרדות ללא התקדמות המחלה בחולי לימפומה פוליקולרית.

מקור: 

Xue, T. et al. Hematological Oncology 2020; 38(5); 665-672. https://doi.org/10.1002/hon.2778

נושאים קשורים:  לימפומה פוליקולרית,  היסטולוגיה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות