לוקמיה מיאלואידית חריפה

החשיבות הפרוגנוסטית של קריוטיפ בחולי AML עם מחלה פעילה לפני השתלה

מחקר זה בדק את ערכו הפרוגנוסטי של קריוטיפ לפני השתלת תאים המטופויאטים אלוגניים (allo-HCT) בחולים עם מחלה פעילה

תאים אנושיים (צילום: אילוסטרציה)

לניתוח קריוטיפי בזמן האבחנה יש ערך חשוב בקביעת התגובה הראשונית לטיפול, משך ההפוגה וההישרדות הכוללת (OS) בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML). פחות ידוע על ערכו לפני השתלת תאים המטופויאטים אלוגניים (allo-HCT) בחולים עם מחלה פעילה.

מחקר זה בחן את ההשפעה של הסיכון הציטוגנטי (ריבוד לפי MRC-UK) ב-2,089 חולים עם AML עמיד (972 מטופלים) או AML חוזר (1,117 מטופלים) במהלך 2000-2017. בסך הכל, ל-154 חולים היה סיכון חיובי, ל-1283 היה סיכון בינוני ול-652 היה סיכון ציטוגנטי שלילי. המעקב החציוני היה 49 חודשים. בהשוואה לקבוצת הסיכון החיובית, חולים בסיכון בינוני ושלילי היו קשורים להישרדות ללא לוקמיה ול-OS גרועים יותר וכן לשכיחות גבוהה יותר של הישנות המחלה. בניתוח תת-קבוצתי של חולים בקבוצת הסיכון הבינונית עם Fms‐like tyrosine kinase 3‐internal tandem duplicationי(FLT3-ITD), הוא נותר גורם פרוגנוסטי חשוב, כשהוא קשור לתוצאים גרועים יותר. בניתוח חולים על פי עוצמת משטר ההתניה, לא נצפו הבדלים בתוצאי ההשתלה העיקריים.

לסיכום, בחולים המאובחנים כחולי AML עם מחלה פעילה, קריוטיפ הוא גורם פרוגנוסטי חשוב, המאפשר פיצול חולים לקבוצות סיכון שונות בהתאם לציטוגנטיקה שלהם לפני ההשתלה. באופן דומה, מוטציה של FLT3-ITD נותרה גם גורם פרוגנוסטי שלילי באוכלוסייה זו.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

מקור: 

Poiani M. et al. (2020) American Journal of Hematology. 96(1): published online

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  קריוטיפ,  השתלת תאי גזע המטופואטיים,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות