מתבגרים

מתבגרים ומבוגרים צעירים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה: התוצאות הסופיות של ניסוי קליני בפאזה II

חוקרים סבורים כי יש לטפל במתבגרים ומבוגרים צעירים עם ALL, בדומה לילדים

חולת סרטן. אילוסטרציה

ידוע כי מתבגרים ומבוגרים צעירים עם ALLי(acute lymphoblastic leukemia) מייצגים אוכלוסיית חולים ייחודית עם מאפיינים וצרכים ספציפיים. עדויות הולכות ומצטברות מראות כי גישות טיפוליות בהן משתמשים בילדים עם אותה מחלה, משפרות משמעותית את התוצאים באוכלוסייה הנ"ל. עדויות אלו הביאו לעיצוב משטר טיפול המבוסס על פרוטוקול בו משתמשים בילדים, בשם GIMEMA LAL‐1308 protocol. טיפול זה ניתן למתבגרים ומבוגרים צעירים שאובחנו לאחרונה עם ALL (18-35 שנים) והינם שליליים לכרומוזום פילדלפיה. הפרוטוקול כלל אנליזה של ה-MRDי(minimal residual disease) בשתי נקודות זמן שונות – בתום שלב האינדוקציה IA ושלב הקונסולידציה IB – ולאחר מכן תיקון עוצמת הטיפול לאחר הקונסולידציה לפי תוצאות ה-MRD.

החולים איתרו 76 חולים שהתאימו לניסוי הקליני בין ספטמבר 2010 לאוקטובר 2014. הם מצאו כי המשטר הטיפולי היה נסבל היטב, עם 2.7% מקרי מוות בשלב האינדוקציה וללא מקרי מוות בשלב שלאחר הקונסולידציה. הם דיווחו כי שיעור התגובה המלאה היה 92%, כאשר שיעורי ההישרדות הכוללת לאחר 48 חודשים וההישרדות ללא עדות למחלה היו 60.3% ו-60.4%, בהתאמה. כמו כן, נמצא כי הן שיעורי ההישרדות הכוללת והן שיעורי ההישרדות ללא חזרה של המחלה היו גבוהים יותר כאשר היה מדובר ב-T-ALL, בהשוואה ל-B-ALL. זאת ועוד, נמצא כי MRD מולקולרי נמוך מ-103 בנקודת הזמן הראשונה היה קשור להישרדות כוללת והישרדות ללא חזרת מחלה ארוכות יותר באופן מובהק (77% לעומת 39% ו-71.9% לעומת 34.4%, בהתאמה). החוקרים דיווחו על תוצאות דומות בנקודת הזמן השנייה (הישרדות כוללת והישרדות ללא חזרת מחלה של 74.5% לעומת 30.6% ו-71.5% לעומת 25.7%, בהתאמה). החוקרים השוו את התוצאות מפרוטוקול ה-LAL-1308 לתוצאות מאוכלוסיות היסטוריות דומות של מתבגרים ומבוגרים צעירים, שקיבלו טיפול עם שני הפרוטוקולים הקודמים - GIMEMA LAL-2000 ו-LAL-0904, כאשר ההישרדות הכוללת וההישרדות ללא חזרה של המחלה השתפרו באופן מובהק.

החוקרים הגיעו למסקנה כי פרוטוקול טיפול המבוסס על הגישה בילדים ולוקח בחשבון את המחלה השארית המינימלית, הינו שימושי ויעיל באוכלוסיית מתבגרים ומבוגרים צעירים עם ALL ששליליים לכרומוזום פילדלפיה. הם סבורים כי התוצאות מדגישות את הערך הפרוגנוסטי של MRD בנקודות זמן ספציפיות.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

מקור: 

Leserer, S. et al. American Journal of Hematology 2021; 96(3); 292-301. https://doi.org/10.1002/ajh.26066

נושאים קשורים:  מתבגרים,  לוקמיה לימפובלסטית חריפה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות