ונטוקלקס

ונטוקלקס עם דציטאבין בהשוואה לכימותרפיה במינונים גבוהים

חוקרים סבורים כי ונטוקלקס עם דציטאבין מביא לתוצאים טובים יותר בהשוואה לכימותרפיה אינטנסיבית, בחולים AML עם סיכון גבוה למות כתוצאה מהטיפול

טיפול כימותרפי (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי תרופות כימותרפיות ממשפחת ה-HMAי(Hypomethylating agents) בשילוב עם ונטוקלקס מהווים את הסטנדרט החדש לטיפול בחולים מבוגרים או לא כשירים עם AMLי(acute myeloid leukemia). עם זאת, עד כה לא ידוע כיצד השילוב הנ"ל משפיע בהשוואה לטיפול כימותרפי אינטנסיבי, בחולים כשירים או לא כשירים לטיפול שכזה.

החוקרים השוו את התוצאים של חולים מבוגרים עם AML שאובחנו לאחרונה וקיבלו טיפול עם דציטאבין וונטוקלקס במשך 10 ימים (DEC10-VEN) עם תוצאים של חולים שקיבלו כימותרפיה אינטנסיבית. המשלב הטיפולי DEC10-VEN כלל מתן יומי של ונטוקלקס עם דציטאבין במינון של 20 מ"ג/מ"ר במשך 10 ימים כאינדוקציה ובהמשך דציטאבין במשך 5 ימים כמיצוק. מנגד, העוקבה של הטיפול הכימותרפי קיבלה משטרים המכילים ציטרבין במינון של 1 גרם/מ"ר ליום או יותר. החוקרים השתמשו ב-TRMSי(treatment‐related mortality score) מתוקף, על מנת לסווג חולים לבעלי סיכון גבוה או נמוך לתמותה הקשורה לטיפול הכימותרפי. כמו כן, השתמשו בציוני זיקה לזיווג הנבדקים ולהקטנת הטיות אפשריות.

החוקרים דיווחו כי הגיל החציוני של העוקבה שקיבלה DEC10-VEN (85 נבדקים) היה 72 (טווח 63-89), כאשר 28% מהחולים היו בסיכון גבוה לתמותה כתוצאה מהטיפול הכימותרפי. החוקרים התאימו נבדקים מקבוצת הבקרה שקיבלה טיפול כימותרפי אינטנסיבי (85 נבדקים), על פי מאפיינים בסיסיים. החוקרים מצאו כי טיפול עם DEC10-VEN היה קשור ליחס גבוה יותר בין רמיסיה מוחלטת לבין רמיסיה מוחלטת ללא התאוששות המטולוגית, בהשוואה לקבוצה שקיבלה כימותרפיה (81% לעומת 52%, P<0.001) ושיעורי הישנות נמוכים יותר (34% לעומת 56%, P = 0.01), שיעורי תמותה נמוכים יותר במהלך 30 יום (1% לעומת 24%, P <0.01) והישרדות כוללת ארוכה יותר (הישרדות כוללת של 12.4 לעומת 4.5 חודשים, סיכון יחסי של 0.48, רווח בר-סמך 95%: 0.29-0.79, P<0.01).

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

כמו כן, נמצא כי הן בחולים בסיכון גבוה והן בסיכון נמוך לתמותה כתוצאה מטיפול כימותרפי, טיפול עם DEC10-VEN היה קשור ליחס גבוה יותר באופן מובהק בין רמיסיה מוחלטת לבין רמיסיה מוחלטת ללא התאוששות המטולוגית, שיעורי תמותה נמוכים יותר במשך 30 יום והישרדות כוללת ארוכה יותר, בהשוואה לחולים שקיבלו טיפול כימותרפי אינטנסיבי. לבסוף, החוקרים דיווחו כי לחולים הן בסיכון גבוה והן בסיכון נמוך לתמותה כתוצאה מטיפול כימותרפי היו תוצאים דומים כאשר קיבלו טיפול עם DEC10-VEN.

החוקרים הגיעו למסקנה כי פרוטוקול טיפול בן 10 ימים עם ונטוקלקס בשילוב עם דציטאבין, מביא לתוצאים טובים יותר בהשוואה לכימותרפיה אינטנסיבית, בחולים מבוגרים עם AML שאובחנו לאחרונה, במיוחד כאשר יש להם סיכון גבוה לתמותה כתוצאה מהטיפול הכימותרפי.

מקור: 

Maiti, A. et al. American Journal of Hematology 2021; 96(3); 282-291. https://doi.org/10.1002/ajh.26061

נושאים קשורים:  ונטוקלקס,  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות