אנטיגן

אנטיגן מטורציה של תאי B מכוון לאנטיגן כימרי של תאי T

מטרת סקירה זו הייתה לקבוע את בטיחותו ופעילותו של אנטיגן מטורציה של תאי B (BCMA) מכוון לאנטיגן כימרי (CAR) – של תאי T ולזהות גורמים המשפיעים על תוצאות הטיפול

אנטיגן מטורציה של תאי Bי(BCMA) מכוון לאנטיגן כימרי (CAR) – של תאי T הוא אפשרות טיפול מתפתחת למיאלומה נפוצה. מטרת סקירה שיטתית ומטא-אנליזה זו הייתה לקבוע את בטיחותה ופעילותה הקלינית ולזהות גורמים המשפיעים על תוצאות הטיפול.

מטא אנליזה זו כללה חיפוש במסדי נתונים תוך שימוש במונחים "BCMA",י"CAR" ו"מיאלומה נפוצה" עבור מחקרים קליניים שפורסמו בין 01/01/2015 ל-01/01/2020.

עשרים ושלושה מוצרי CAR-T שונים טיפלו ב-640 חולים. תסמונת שחרור ציטוקינים נצפתה ב-80.3% (69.0-88.2); 10.5% (6.8-16.0) סבלו מרעילות עצבית. שיעור גבוה יותר של רעילות עצבית דווח במחקרים שכללו חולים שקיבלו טיפול מוקדם יותר: 19.1% (13.3-26.7; I2 = 45%) לעומת 2.8% (1.3-6.1;I2 = 0%) (p <0.0001). שיעור התגובה הכללי היה 80.5% (73.5-85.9); תגובה מלאה (CR) נצפתה ב-44.8% (35.3-54.6). שיעור CR של 71.9% (62.8-79.6; I2 = 0%) צויין במחקרים שנעשו באמצעות מבנים מבוססי אלפקה/לאמה, ואילו שיעור של רק ​​18.0% (6.5-41.1; I2 = 67%) במחקרים שהשתמשו בוקטורים רטרו-ויראליים להעברת ה-CAR. חציון ההישרדות ללא התקדמות (PFS) היה 12.2 (11.4–17.4) חודשים, בהשוואה ל-PFS הצפוי של 1.9 (1.5-3.7) חודשים (HR 0.14; p <0.0001).

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

למרות שנצפתה רעילות ניכרת, טיפול CAR-T ממוקד ל-BCMA יעיל מאוד גם במיאלומה נפוצה מתקדמת. ניתוח תת-קבוצות אישר את ההטרוגניות הצפויה בין המחקרים וזיהה גורמים פוטנציאליים התורמים לבטיחות ויעילות. תוצאות מטא-אנליזה זו עשויות לסייע בתכנון העתידי של מחקרי תאי CAR-T ולהוביל למוצרי תאי BCMA CAR-T מותאמים.

מקור: 

Roex G. et al. (2020) Journal of Hematology & Oncology volume. 13 (164): published online

נושאים קשורים:  אנטיגן,  מיאלומה נפוצה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות