לוקמיה CML

שילוב של venetoclax עם BETi בטיפול בחולי AML

מחקר זה הראה כי שילוב במינון נמוך של venetoclax ו-BETi עשויים להיות יעילים יותר לחולים עם AML מאשר כל מונותרפיה

17.03.2021, 15:20
תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)
תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)

מעכב BCL2,יvenetoclax, ביצע מהפכה בטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML). עם זאת, תת-קבוצות של חולים אינן מגיבות לטיפול או רוכשות התנגדות. מעכבי Bromodomain ו-Extraterminalי(BETi) הם טיפולים פוטנציאליים ל-AML, והם עובדים על ידי ויסות אונקוגנים משמעותיים ב-AML. מחקר זה בדק את היעילות של מעכב BET חדש, INCB054329, ואת הסינרגיה שלו עם venetoclax להפחתת AML ללא רעילות המטופויטית.

יעילות INCB054329 הוערכה על ידי השינויים במחזור התא ואפופטוזיס בתאי ה-AML. הסינרגיה בין BETi במינון נמוך ל-venetoclax הוערכה בשורות תאים ובדגימות חולים in vivo ו-in vitro בעוד שהיעילות והרעילות הוערכו במודל קסנוגרפט.

מחקר זה הראה כי INCB054329 גרם לאפופטוזיס והשתקה תלויות מינון של שורות תאי AML. ניתוח PRO-seq העריך את ההשפעות של INCB054329 על השעתוק ואישר הפחתה של transcriptional elongation שלאונקוגנים מרכזיים, MYC ו-BCL2, וגנים נוספים המעורבים במחזור התאי ובמטבוליזם. שילוב של BETi ו-venetoclax הובילו להפחתת החיות של התאים בשורות התאים ובדגימות המטופלים. שילובים במינון נמוך של INCB054329 ו-venetoclax בדגמי שורות תאים ו-PDX הפחיתו את נטל ה-AML, ללא קשר לרגישות למונותרפיה וללא התפתחות רעילות.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

ממצאים אלו מראים כי שילוב במינון נמוך של venetoclax ו-BETi עשויים להיות יעילים יותר לחולים עם AML מאשר כל מונותרפיה.

מקור: 

Ramsey HE. Et al. (2021) Clin Cancer Res. 27(2):598-607.

נושאים קשורים:  לוקמיה CML,  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  מעכבי BCL-2,  ונטוקלקס,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות