מיאלומה נפוצה

ציטוכרום p450 וטיפול במיאלומה נפוצה

מחקר זה בחן גנוטיפים שונים של חבר ממשפחת הציטוכרום p450 ובדק אילו גנוטיפים משפרים את תוצאי הטיפול במיאלומה נפוצה

08.03.2021, 17:59
מיאלומה נפוצה (צילום: אילוסטרציה)
מיאלומה נפוצה (צילום: אילוסטרציה)

מיאלומה נפוצה (MM) היא מחלה ממארת של תאי פלזמה, הגורמת לשחרור השרשרת הקלה החופשית של הנוגדן וריבוי נוגדנים מונוקלונליים. ציטוכרום P450י(CYP) היא אחת ממשפחות האנזימים הגדולות והפונקציונליות ביותר, והיא כוללת המופרוטאינים שונים. מחקרים הראו בעבר כי רשת חלבונים זו ממלאת תפקיד בשלבי טיפול רבים ב-MM.

מטרת מחקר זה הייתה לחקור את הקשר בין גנוטיפים של CYP3A4*1B לבין התגובה לטיפול והפרוגנוזה של MM. במחקר זה השתתפו 72 חולים שאובחנו עם MM בין ינואר 2016 ל-2020 ו-100 אנשים בריאים לביקורת. שלושה גנוטיפים עיקריים נבדקו: NN, MN ו-MM.

מחקר זה הראה כי גם ה-PFS וגם ה-OS היו ארוכים משמעותית בגנוטיפ מסוג NNי(p = 0.001, p = 0.014). גיל מתחת ל-65 האריך פי 27.988 יותר את ה-OS ופי 4.496 יותר את ה-PFSי(p = 0.006, p = 0.017). גנוטיפ NN היה גורם מגן והאריך פי 41.666 את ה-OS ופי 3.144 את ה-PFSי(p = 0.004, p = 0.030).

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

מחקר זה הראה כי CYP3A4*1B, שהוא חלק משמעותי ממשפחת ציטוכרום p450 לטיפול ב-MM, עם הגנוטיפ NN, האריך פי 41.666 את ה-OS ופי 3.144 את ה-PFS.

מקור: 

Serin I. et al. (2021) Ann Hematol. 100(2):421-427.

נושאים קשורים:  מיאלומה נפוצה,  ציטוכרום p450,  פולימורפיזם,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות