מחקרים

איך נראים תוצאי ההישרדות של מטופלים עם לימפומה פלסמבלסטית?

החוקרים הדגימו באמצעות מחקר מבוסס אוכלוסייה את המאפיינים הקליניים ואת תוצאי ההישרדות של מטופלים עם לימפומה פלסמבלסטית והראו כי תחת טיפול רבים יכולים להאריך חיים

מיקרוגרף של Diffuse large B-cell lymphoma, לימפומה (מקור: ויקיפדיה)

במחקר הנוכחי החוקרים ניתחו את תוצאי ההישרדות של מטופלים עם לימפומה פלסמבלסטית (PBL – plasmablastic lymphoma) שקיבלו כימותרפיה ואובחנו בשנים 2010-2016 (n=248). החוקרים אספו את המידע מתוך 18 מאגרי מידע מסוג SEERי(Surveillance, Epidemiology, and End Results) (מאגרים ששוחררו באפריל 2019 ומבוססים על נתונים מנובמבר 2018).

תוצאות המחקר הראו כי מרבית המטופלים היו גברים (81.9%) מתחת לגיל 60 שנים (71.0%). כמו כן, נמצא כי אתרי המחלה הנפוצים ביותר למחלה ראשונית מחוץ לבלוטות הלימפה היו הפה ומערכת העיכול (GI – gastrointestinal)י- 23% ו-19.4%, בהתאמה.

החוקרים מצאו כי גידול ראשוני בפה היה קשור ביחס הפוך להמצאות של תסמיני B ושלב Ann-Arbor מתקדם. כמו כן, ההישרדות הכוללת (OS – overall survival) ל-3 שנים ו-5 שנים בקרב מטופלים עם PBL שקיבלו טיפול הייתה 54% (רווח בר סמך 95%: 46.5-60.8%) ו-52.8% (רווח בר סמך 95%: 45.2-59.8%). בנוסף, ההישרדות המותנית (Conditional survival) לשלוש שנים, עבור מטופלים ששרדו שנתיים ושלוש שנים, הייתה 90.3% ו-97.8%, ערכים החופפים להישרדות באוכלוסייה הכללית לפי התאמה לגיל, מין ושנה קלנדרית.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

תוצאות אנליזה רב משתנית הראו כי גידול ראשוני בפה קשור לא רק ל-OS טובה יותר (יחס סיכונים 0.43; רווח בר סמך 95%: 0.21-0.88, P= 0.021), אלא גם להישרדות ספציפית ללימפומה טובה יותר (LSS – lymphoma- specific survival) (יחס סיכונים בתת חלוקה 0.36; רווח בר סמך 95%: 0.15-0.86, P=0.022); גיל 60 שנים ומעלה נמצא קשור ל-LSS קצרה יותר (יחס סיכונים בתת חלוקה 1.73; רווח בר סמך 95%: 1.02-2.96, P=0.43). בנוסף, בשבע רשומות הייתה גישה לסטטוס HIVי(Human immunodeficiency virus) (N=93), שם נמצא כי HIV זוהה ב-52.7% מהמקרים. החוקרים מצאו כי סטטוס HIV לא השפיע על תוצאי ההישרדות באנליזה לא מותאמת ובאנליזה המותאמת.

החוקרים הצליחו לזהות מאפיינים קליניים הקשורים להישרדות והראו כי מטופלים עם PBL שמקבלים טיפול יכולים להרוויח הישרדות ארוכת טווח.

מקור: 

Florindez, J.A. (2020) American Journal of Hematology 95,11.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לימפומה,  כימותרפיה,  סטטוס HIV,  המטואונקולוגיה
תגובות