לוקמיה לימפוציטית כרונית

איך ניתן לנבא את הזמן עד לטיפול ראשון ב-CLL בצורה טובה יותר?

החוקרים הראו כי סקירה של עומס המוטציות בגידול במאובחנים חדשים עם CLL, בייחוד בקרב אלה שסווגו עם סיכון נמוך/בינוני לפי CLL-IPI, יכולה לשפר את יכולת הניבוי של הזמן עד לטיפול ראשון

אנליזת ריצוף הדור הבא הצליחה לזהות כ-60 גנים שעברו מוטציה לפני התפתחות של לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL – chronic lymphocytic leukemia). החוקרים רצו לבדוק את הערך הפרוגנוסטי המוסף של המספר הכולל של גנים שעברו מוטציה ב-CLL (כלומר, עומס מוטציות בגידול [TML – tumor mutational load]) או גנים ספציפיים שעברו מוטציה מעבר לאינדקס הפרוגנוסטי CLL-IPIי(CLL international prognostic index) בקרב מטופלים עם אבחנה חדשה של CLL וספירה גבוהה של לימפוציטים מונוקלונלים מסוג Bי(HC MBL - high‐count monoclonal B‐cell lymphocytosis).

החוקרים ריצפו 59 גנים בקרב 557 מטופלים (112 עם HC MBL ו-455 עם CLL) במחקר רב-שלבי, על מנת להעריך את יחסי הסיכונים (HR – hazard ratio) עם רווח בר סמך 95% עבור זמן עד לטיפול ראשון (TTT – time-to-first treatment), תוך התאמה ל-CLL-IPI ולמין המטופל.

תוצאות המחקר הראו כי TML קשור ל-TTT קצר יותר גם בעוקבת הגידולי וגם בעוקבת התיקוף, עם הערכה משולבת של HR רציף = 1.27 (רווח בר סמך 95%: 1.17-1.39; P = 2.6 × 10-8 ; C- סטטיסטי= 0.76). בנוסף, לאחר ריבוד לפי CLL-IPI, נמצא כי הקשר בין TML ל-TTT התחזק, ותוקף בסיכון נמוך/בינוני (HR משולב= 1.54; רווח בר סמך 95%: 1.37-1.72 ; P= 7.0×10-14).

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים מצאו כי בסך הכל, 80% מהמקרים הקלים/בינוניים לפי CLL-IPI עם שני גנים ומעלה שעברו מוטציה, התקדמו לשלב בו נזקקו לטיפול תוך 5 שנים, בהשוואה ל-24% בקרב מטופלים ללא המוטציות האלה. בנוסף, נמצא קשר בין TML ל-TTT קצר יותר בעוקבת ה-HC MBLי(HR= 1.53; רווח בר סמך 95%: 1.12-2.07; P=0.007  C-סטטיסטי= 0.71).

החוקרים הסיקו כי TML הוא גורם פרוגנוסטי חזק לניבוי TTT, באופן בלתי תלוי ב-CLL-IPI, בייחוד בקרב מטופלים עם סיכון נמוך/בינוני לפי CLL-IPI, וכי הוא מהווה מנבא טוב יותר מאשר כל גן לבדו. על כן, הם סברו כי סקירת מוטציות בשלבים מוקדמים עשויה לשפר את ריבוד הסיכון ולנבא טוב יותר TTT.

מקור: 

Klienstern, G. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,8.

נושאים קשורים:  לוקמיה לימפוציטית כרונית,  עומס מוטציות בגידול,  המטואונקולוגיה,  מחקרים,  ריבוד סיכונים
תגובות