לוקמיה מיאלואידית חריפה

מה ההשפעה של גנוטיפ UGT1A1 על התוצאים הקליניים של מטופלים עם AML?

החוקרים הצליחו להראות כי גנוטיפ הומוזיגוטי של UGT1A1*28, הקשור לפעילות ירודה של UGT1A1, קשור להישרדות כוללת מופחתת בקרב נשים עם AML

13.12.2020, 18:09
בדיקה גנטית (צילום: אילוסטרציה)

הטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML – acute myeloid leukemia) מותאם לפי גורמי סיכון ציטוגנטיים וסמנים ביולוגיים. התרופה Cytarabine נותרה הטיפול המרכזי ב-AML, ומספר מחקרים בדקו את הרלוונטיות הפרוגנוסטית של הגנוטיפ של האנזימים שמשתתפים במטבוליזם של Cytarabine ב-AML.

נמצא כי האנזים Glucuronidation משתתף בפינוי של Cytarabine, אך קיים מעט מידע בנוגע להשפעה הקלינית של פולימורפיזם גנטיים שידוע כי משפיעים על הפעילות של UDP-glucuronosyl transferases בקרב מטופלים עם AML. במחקר הנוכחי, החוקרים הציגו את הקשר בין גנוטיפ UGT1A1 rs8175347 לבין התוצאים הקליניים של 455 מטופלים עם AML בסיכון ציטוגנטי בינוני שקיבלו כימותרפיה מבוססת Cytarabine.

החוקרים מצאו כי מטופלים עם ווריאנט הומוזיגוטי של UGT1A1*28 (המקושר לפעילות ירודה של UGT1A1) היו עם הישרדות כוללת (OS – overall survival) נמוכה יותר (25.8% בהשוואה ל-45.5%; p:0.004). בהמשך, החוקרים אישרו את הקשר באמצעות אנליזה רב משתנית (p:0.008 ; יחס הסיכונים: 1.79; רווח בר סמך 95%: 1.16-2.76).

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

באנליזה של תתי קבוצות החוקרים הראו את ההשפעה השלילית של גנוטיפ הומוזיגוטי של UGT1A1*28 על OS בקרב נשים (14.8% בהשוואה ל-52.7%; p:0.001), אך לא בקרב גברים. כמו כן, נמצא כי ה-OS הנמוכה קשורה לנויטרופניה ארוכה יותר לאחר טיפול קונסולידציה כימותרפי ולתמותה גבוהה יותר ללא חזרת מחלה קודמת, מה שמצביע על קיום קשר בין פעילות Glucuronidation נמוכה לבין תופעות לוואי שמובילות לתמותה.

מקור: 

Diaz-Santa, J. et al. (2020) Leukemia 34, 11.

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  כימותרפיה,  ציטרבין,  גנוטיפ,  נויטרופניה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות