המטואונקולוגיה

איך משפיעות מוטציות סינונימיות ב-GATA2 על הנטייה ל-MDS?

החוקרים הראו כי מוטציות סינונימיות ב-GATA2, הקשורות לנטייה ל-MDS ולחסרים חיסוניים, מובילות לאובדן רנ"א מאוחר, ללא פגיעה בתפקוד או יציבות החלבון

19.10.2020, 14:17
מוטציה גנטית (צילום: אילוסטרציה)

חסר בפקטור השעתוק GATA2 היא הפרעה גנטית עם חדירות מאוד גבוהה המובילה לנטייה לתסמונות מיאלודיספלסטיות (MDS - myelodysplastic syndromes) ולחסר חיסוני. כמו כן, החסר זוהה כגורם הנפוץ ביותר ל-MDS ראשוני בקרב ילדים. בעקבות הגילוי של ווריאנט סינונימי חוזר ב-GATA2, החוקרים בדקו באופן סיסטמי 911 מטופלים עם פנוטיפ של MDS של ילדים או חסרים תאיים לנוכחות של שינויים סינונימיים ב-GATA2.

החוקרים הצליחו לזהות תשעה מטופלים עם חמש מוטציות סינונימיות הטרוזיגוטיות: c.351C>G, p.T117T (N = 4); c.649C>T, p.L217L; c.981G>A, p.G327G; c.1023C>T, p.A341A; ו-c.1416G>A,יp.P472Pי(N = 2). אותם מטופלים היוו 8.2% (9/110) מהמקרים של חסר ב-GATA2 שזוהו בעוקבה והמוטציות שלהם הובילו לאובדן סלקטיבי של רנ"א מוטנטי.

בזמן שהחוקרים זיהו במוטציה במוקד החם (c.351C>G) בעיה בשחבור שהובילה לירידה בייצור רנ"א וחלבון, במוטציות אחרות נצפו הפרעות קשות שאינן קשורות בשחבור שהובילו ככל הנראה לאובדן רנ"א מאוחר. בנוסף, החוקרים מצאו כי המוטציות הסינונימיות לא גרמו לשינוי תפקוד או יציבות החלבון.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים סברו כי מוטציות סינונימיות ב-GATA2 הן גורם חדש ונפוץ לחסר GATA2. כמו כן, החוקרים טענו כי לממצאים החדשים יש השלכות נרחבות על כל הנוגע לייעוץ גנטי וגילוי ווריאנטים פתוגניים בהורשה מנדליאנית.

מקור:

Kozyra, E.J. et al. (2020) Leukemia 34.

נושאים קשורים:  המטואונקולוגיה,  חסר ב-GATA2,  שחבור,  מוטציה סינונימית,  תסמונת מיאלודיספלסטית,  רנ"א,  מחקרים
תגובות