לימפומה

האם ארבעה מחזורי טיפול עם R-CHOP מספיק יעילים לטיפול ב-DLBCL בשלב מוגבל?

החוקרים הראו כי שימוש ב-PET להכוונת הטיפול ב-DLBCL בשלב מוגבל יכול להפחית את הצורך בהקרנות, ובכך להקטין את תופעות הלוואי, בקרב הרוב המוחלט של המטופלים

סריקת PET (צילום: אילוסטרציה)
סריקת PET (צילום: אילוסטרציה)

בקרב 25-30% מהמטופלים שמאובחנים בלימפומה דיפוזית של תאי B גדולים (DLBCL – diffuse large B-cell lymphoma) בשלב מוגבל (Limited-stage), עם הישרדות כוללת (OS – overall survival) טובה יותר בהשוואה למטופלים שמאובחנים בשלב מתקדם של מחלה, אך נטייה מוגברת לחזרת מחלה ללא תלות בגישה הטיפולית.

כיום, הטיפול המועדף הוא פרוטוקול מקוצר הכולל Rituximab, יCyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine ו-Prednisoneי(R-CHOP) יחד עם הקרנות. על בסיס תוצאות מבטיחות שנצפו לאחר טיפול המבוסס על PETי(positron emission tomography), החוקרים יצרו מחקר מעוצב כ-NCTNי(National Clinical Trials Network) במטרה לשפר את התוצאות ולהפחית את הרעילות של הטיפול.

במחקר השתתפו מטופלים עם DLBCL שאינה בנפח גדול (Nonbulky, י10> ס"מ) בשלב 1 או 2. המטופלים קיבלו 3 מחזורי טיפול סטנדרטיים עם R-CHOP ולאחר מכן עברו iPETי(interim PET) או CTי(Computed tomography) כללי. לאחר מכן, מטופלים עם iPET שלילי המשיכו וקיבלו מחזור טיפול נוסף עם R-CHOP, בזמן שמטופלים עם iPET חיובי קיבלו טיפול הקרנות בשדה המעורב ולאחר מכן אימונותרפיה קרינתית (Radioimmunotherapy) עם Ibritumomab tiuxetan.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

מתוך 158 מטופלים שגויסו למחקר, 132 נמצאו מתאימים להשתתף ו-128 מתוכם עברו iPET. מתוך אותם מטופלים, ל-14 (11%) היה iPET חיובי. לאחר תקופת מעקב עם חציון של 4.92 שנים (טווח: 1.1-7.7 שנים), נמצא כי רק ל-6 מטופלים הייתה התקדמות של המחלה ו-3 מטופלים בלבד נפטרו מלימפומה. בנוסף, נמצא כי 11 מטופלים נפטרו מסיבות שאינן לימפומה, כאשר חציון הגילאים היה 80 שנים. החוקרים מצאו כי ההישרדות ללא התקדמות מחלה ל-5 שנים (5-year PFS – progression-free survival) הייתה 87% (רווח בר סמך 95%: 79-92%) וה-OS הייתה 89% (רווח בר סמך 95%: 82-94%). כמו כן, החוקרים מצאו כי התוצאים היו דומים בין מטופלים עם iPET חיובי לבין מטופלים עם iPET שלילי.

למיטב ידיעת החוקרים, ה-S1001 הוא המחקר הפרוספקטיבי הגדול ביותר שבוצע בארה"ב בקרב מטופלים עם DLBCL מוגבלת בעידן ה-Rituximab, עם תוצאות ה-NCTN הטובות ביותר שנצפו בתת הקבוצה הזאת של המחלה. החוקרים מצאו כי באמצעות טיפול מוכוון PET,י89% מהמטופלים עם iPET שלילי קיבלו ארבעה מחזורי טיפול עם R-CHOP ורק 11% מהמטופלים היו עם iPET חיובי ונזקקו להקרנות, כאשר בשתי הקבוצות היו תוצאים מעולים.

החוקרים הסיקו כי תוצאות המחקר מבססות את השימוש בארבעה מחזורי טיפול עם R-CHOP בלבד כגישה הסטנדרטית החדשה לטיפול במחלה בשלב מוגבל ברוב המוחלט של המטופלים.

מקור:

Persky, D.O. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  לימפומה,  מחלה בשלב מוגבל,  פרוטוקול R-CHOP,  הקרנות,  טיפול מוכוון PET,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות