לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים

מה הם הגורמים להפסקת טיפול R-CHOP ומה הן ההשלכות?

החוקרים בדקו אילו גורמים קשורים להפסקת טיפול R-CHOP מסיבות שאינן קשורות לחוסר תגובה לטיפול בקרב מטופלים עם DLBCL ומה היא ההשפעה על התוצאים?

קיימים מעט תיאורים לגבי מטופלים עם לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים (DLBCL – diffuse large B-cell lymphoma) שלא הצליחו להשלים את הטיפול המתוכנן בפרוטוקול R-CHOP בעקבות רעילות הטיפול. החוקרים בדקו את שיעור הכישלון להשלים טיפול (שישה מחזורים ומעלה, או שלושה מחזורים + הקרנות עבור מטופלים בשלב 1) בפרוטוקול R-CHOPי(Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, Prednisone), כתוצאה מסיבות שאינן קשורות לחוסר תגובה לטיפול, את הגורמים לכישלון ואת התוצאים בקרב אותם מטופלים.

החוקרים זיהו 3,149 מבוגרים עם DLBCL שהחלו טיפול ראשוני עם R-CHOP מתוך הרשומות בשוודיה בשנים 2007-2014. מתוך כלל המטופלים שזוהו, 147 (5%) הפסיקו את הטיפול מוקדם לאחר 1-3 מחזורים מסיבות שאינן קשורות לחוסר תגובה לטיפול, 168 (5%) הפסיקו לאחר 4-5 מחזורים ו-2,639 (84%) השלימו את הטיפול כמתוכנן. בנוסף, 195 מטופלים (6%) לא סיימו את הטיפול מכיוון שלא הגיבו או נפטרו לפני שהסתיים הטיפול.

החוקרים ביצעו רגרסיה לוגיסטית רב משתנית שהראתה כי גיל >75, סטטוס ביצועים ירוד, מחלה מחוץ לבלוטות וציון ≥1 לפי Charlson Comorbidity Index קשורים באופן מובהק לכישלון להשלים את הטיפול המתוכנן עם R-CHOP מסיבות שאינן חוסר תגובה לטיפול.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

תוצאות המחקר הראו גם מתאם חזק בין אי השלמת הטיפול לבין ההישרדות. ההישרדות הכוללת ל-5 שנים של מטופלים שקיבלו 1-3 מחזורי טיפול הייתה 26% (רווח בר סמך 95%: 19-33%), 49% (רווח בר סמך 95%: 41-57%) בקרב מטופלים שהשלימו 4-5 מחזורי טיפול ו-76% (רווח בר סמך 95%: 74-77%) בקרב אלה שהשלימו את כל הטיפול המתוכנן.

החוקרים הסיקו כי כישלון להשלים את הטיפול המתוכנן עם R-CHOP הוא נושא קליני חשוב המקושר להישרדות מופחתת. כמו כן, הם מצאו כי גיל מבוגר וסטטוס ביצועים נמוך מנבאים בצורה החזקה ביותר כישלון טיפול מסוג זה. החוקרים סברו כי תוצאות המחקר מצביעות על הצורך לשפר את התאמת הטיפול למטופלים לפי מאפיינים דמוגרפיים בבסיס בכדי לשפר את הסבילות ולהגדיל את הסיכוי שישלימו את הטיפול במלואו.

מקור:

Wasterlid, T. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,7.

נושאים קשורים:  לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים,  פרוטוקול R-CHOP,  רעילות,  כישלון להשלים טיפול,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות