המטואונקולוגיה

האם הוספת Lenalidomide לטיפול המקובל ב-AML בחולים מבוגרים יכולה לשפר את התוצאים שלהם?

החוקרים ביצעו מחקר אקראי, שלב 2, שבחן את ההשפעה של הוספת Lenalidomide לטיפול המקובל במבוגרים עם AML ומצאו כי אין הבדל מבחינת שיעורי התגובה המלאה ומבחינת תוצאי ההישרדות

27.08.2020, 16:26
כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

ישנו צורך דחוף בטיפולים יותר יעילים שיתאימו למטופלים מבוגרים שאובחנו בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML - acute myeloid leukemia). החוקרים שיערו כי הוספת Lenalidomide לטיפול הכימותרפי האינטנסיבי המקובל עשויה לשפר את התוצאים של מטופלים אלה.

לאחר שהחוקרים ביססו מינון בטוח של Lenalidomide עבור מבוגרים עם AML, המשתתפים חולקו באופן אקראי כחלק ממחקר אקראי שלב 2 (n=222) לקבוצות שקיבלו טיפול כימותרפי מקובל ("3+7") עם או בלי תוספת של Lenalidomide במינון 20 מ"ג/יום 1-21. כמו כן, במחזור הטיפול השני, המטופלים קיבלו Cytarabine במינון של 1000 מ"ג/מ2 פעמיים ביום בימים 1-6, עם או בלי Lenalidomide (במינון 20 מ"ג/יום 1-21).

תוצאות המחקר הראו כי שיעורי התגובה המלאה/ תגובה מלאה עם החלמה המטולוגית חלקית (CR/CRi - Complete response/ Complete response with incomplete hematologic recovery) היו דומים בין שתי זרועות הטיפול (69% בהשוואה ל-66%). בנוסף, נמצא כי ההישרדות ללא אירועים (EFS – event-free survival) לאחר 36 חודשים הייתה 19% בקבוצת הטיפול המקובל בהשוואה ל-21% בקבוצה שקיבלה גם Lenalidomide, וכי ההישרדות הכוללת (OS – overall survival) הייתה 35% בהשוואה ל-30%, בהתאמה.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הטיפול מבחינת התדירות והחומרה של תופעות לוואי. כמו כן, תופעות לוואי קרדיווסקולריות היו נדירות עם פיזור שווה בין שתי קבוצות הטיפול.

המסקנות של החוקרים בעקבות תוצאות המחקר היו כי הוספת Lenalidomide לטיפול האינדוקציה הכימותרפי המקובל לא הובילה לשיפור בתוצאים הטיפוליים של מבוגרים עם AML. המחקר רשום תחת מספר NTR2294 ב-NederlandsTrial Registerי(www.trialregister.nl).

מקור:

Ossenkoppele, G.J. et al. (2020) Leukemia 34.

נושאים קשורים:  המטואונקולוגיה,  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  לנלידומיד,  כימותרפיה,  מטופלים מבוגרים,  תגובה מלאה,  תוצאי הישרדות,  מחקרים
תגובות