לוקמיה מיאלואידית חריפה

האם יש יתרון לטיפול הצלה מסוג Ara-C במטופלים עם לוקמיה מיאלואידית?

טיפול הצלה עם Ara-C, בהשוואה לטיפול עם MEC, משפר את הסיכוי להגיע להשתלת תאי גזע אלוגנית ומפחית את תופעות הלוואי

דוגמיות תאי גזע. צילום אילוסטרציה

לוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה (R/R AML – relapsed or refractory acute myeloid leukemia) היא מחלה עם פרוגנוזה ירודה והטיפול הטוב ביותר בה כולל כימותרפיית 'הצלה' (Salvage) כגשר להשתלת תאי גזע אלוגנית (alloSCT – allogenic stem cell transplant). עם זאת, לא ברור איזה טיפול הצלה הכי טוב במצבים אלה.

במחקר הנוכחי, החוקרים השוו בין שני טיפולי הצלה; טיפול אחד כלל Mitoxantrone, Etoposide ו-Cytarabine (MEC) והטיפול השני כלל Mitoxantrone ומינון גבוה של Ara-C (צמד Ara-C). במחקר נכללו 155 מטופלים שטופלו בשלושה מוסדות אקדמאיים שונים בשנים 1998 עד 2017, כאשר 87 מהם קיבלו MEC ו-68 קיבלו Ara-C. נקודת הסיום המרכזית במחקר הייתה התגובה הכוללת (OR – overall response). נקודות הסיום המשניות שנבדקו היו הישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival), הישרדות כוללת (OS – overall survival), משך האשפוז, רעילות המטולוגית ולא המטולוגית והגעה מוצלחת ל-alloSCT.

מאפייני הבסיס של המשתתפים במחקר היו דומים, על אף שמטופלים שקיבלו טיפול Ara-C היו עם יותר מחלות נלוות (48.5% בהשוואה ל-33%; P=0.07). תוצאות המחקר הראו כי 43.7% בקבוצת ה-MEC ו-54.4% בקבוצת ה-Ara-C השיגו ORי(P=0.10). כמו כן, נמצא כי בקבוצת ה-Ara-C הייתה נטייה ל-OS ו-PFS ארוכות יותר, ויותר מקרים שהצליחו להגיע ל-alloSCTי(32% בהשוואה ל-54.4%; P=0.003). בנוסף, מטופלים בקבוצת ה-Ara-C חוו פחות מקרים של חום נויטרופני (94% בהשוואה ל-72%; P<0.001) ופחות תופעות לוואי בדרגה 3/4 במערכת העיכול (17.2% בהשוואה ל-2.94%; P=0.005). תוצאות המחקר לא הראו הבדלים מובהקים בין הקבוצות מבחינת תופעות לוואי אחרות או החציון של משך האשפוז.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

המחקר הנוכחי הוא המחקר הרב-מרכזי הראשון המשווה באופן ישיר בין משטרי טיפול שונים בקרב אוכלוסייה ממוצאים אתניים שונים של מטופלים עם R/R AML. החוקרים סברו כי על אף ששני משטרי הטיפולים דומים מבחינת היעילות בהשגת OR, משטר הטיפול עם Ara-C נמצא קשור באופן מובהק לפחות תופעות לוואי, מה שמצביע על כך שייתכן כי עדיף להשתמש בו לעיתים יותר קרובות בקרב מטופלים אלה.

מקור:

Christian, S. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,8.

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  השתלת תאי גזע אלוגנית,  טיפול הצלה,  תגובה כוללת,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות