לוקמיה מיאלואידית חריפה

האם מיקרו-השתלה מתורם שאינו קרוב משפחה ואינו מתאים מבחינת HLA יעילה ובטוחה לטיפול ב-AML?

החוקרים השוו את היעילות והבטיחות של מיקרו-השתלה מתורם שאינו קרוב משפחה ואינו מתאים מבחינת HLA להשתלה מתורם קרוב משפחה עם התאמת HLA חלקית בקרב מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה

תרומת דם. צילום: אילוסטרציה

מיקרו השתלה (MST – micro-transplantation) באמצעות כימותרפיה בשילוב עם פקטור המעודד גירוי גרנולוציטים בדם פריפרי (GPBSC – granulocyte colony‐stimulating factor‐mobilized peripheral blood stem cell), מתורם קרוב משפחה עם התאמה חלקית של HLAי(Human leukocyte antigen) הדגימה יעילות טיפולית מעודדת בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML – acute myeloid leukemia). עם זאת, התוצאים של MST מתורם שאינו קרוב משפחה עם HLA שאינו מתאים כלל אינם ידועים.

במחקר הנוכחי, החוקרים השוו את היעילות של MST מתורם שאינו קרוב משפחה עם HLA שאינו מתאים כלל ליעילות של MST מתורם קרוב משפחה עם התאמה חלקית של HLA בקרב 126 מטופלים עם AML משני מרכזים שונים בסין. המשתתפים במחקר היו בגילאי 16 עד 65 שנים והם קיבלו שלושה או ארבעה מחזורים של MST, שכללו מינונים גבוהים של Cytarabine ולאחר מכן GPBSC מתורם שאינו קרוב משפחה או מתורם שהוא קרוב משפחה.

תוצאות המחקר הדגימו הבדל מובהק סטטיסטית בהישרדות ללא לוקמיה (LFS – leukemia-free survival) ב-3 שנים ובהישרדות הכוללת (OS – overall survival) ב-3 שנים בין הקבוצות. בנוסף, החוקרים לא מצאו הבדלים בין הקבוצות בנוגע לשיעורי התמותה שאינם קשורים לטיפול (NRM – non-treatment-related) ובתופעות הלוואי.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים הסיקו כי MST מתורם שאינו קרוב משפחה היא אפשרות טיפולית בטוחה, עם יעילות דומה או אפילו גבוהה יותר בהשוואה ל-MST מקרוב משפחה. תוצאות המחקר תומכות בפוטנציאל של הרחבת מאגר התורמים האפשרי ב-MST. עם זאת, החוקרים סברו כי צריך לבצע מחקרים נוספים במטרה להבין את מנגנון הפעולה הספציפי.

מקור: 

Hu, K-X. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,6.

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  מיקרו השתלה,  חוסר התאמה ב-HLA,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות