אינדקס שבריריות

אינדקס שבריריות ספציפי ל-MDS יכול לשפר את קביעת הפרוגנוזה

החוקרים הדגימו כי אינדקס שבריריות ספציפי ל-MDS, המבוסס על מרכיבים קליניים ומעבדתיים, יכול לשפר את ריבוד הסיכון של מטופלים עם MDS ולהעיד על ההישרדות הכוללת שלהם

20.07.2020, 18:34
שבריריות גופנית (צילום: אילוסטרציה)
שבריריות גופנית (צילום: אילוסטרציה)

אינדקס השבריריות (FI – frailty index) מבוסס על כך שככל שיש למטופל יותר חוסרים, כך עולה הסיכון לתוצאים פחות טובים. האינדקס מבוטא ע"י יחס של מספר החוסרים הקיימים בהשוואה למספר החוסרים הנבדקים.

החוקרים פיתחו FI ספציפי ל-MDSי(Myelodysplastic syndrome) באמצעות שימוש ברשומות פרוספקטיביות של MDS ובדקו את היכולת שלו להוסיף משמעות פרוגנוסטית לציון הפרוגנוסטי הקונבנציונלי ב-MDS. ב-FI נכללו 42 חוסרים כולל מדידות של ביצועים גופניים, תחלואה נלווית, ערכי מעבדה, פעילויות יום יומיות בסיסיות, איכות חיים וסטטוס ביצועים.

החוקרים כללו 440 משתתפים, מתוך 644, שהתאימו לחישוב ה-FI. החציון של ה-FI היה 0.25 (טווח: 0.05-0.67), והוא היה בהתאמה לגיל ולסיכון לפי IPSS/IPSS-Rי(International Prognostic Scoring System ו-Revision of IPSS) ויצר הבחנה בהישרדות הכוללת (OS – overall survival).

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים מצאו כי לאחר מעקב של 20 חודשים, ההישרדות הייתה 27 חודשים (רווח בר סמך 95%: 24-30.4). בנוסף, באנליזה רב משתנית נמצא כי גיל >70, תלות בעירויים וציון ה-IPSS הם משתנים הקשורים ל-OS. כמו כן, נמצא כי העלייה בשיפור ההבחנה של ה-FI הייתה 37%.

החוקרים הצליחו ליצור ציון פרוגנוסטי שכלל חמש קבוצות סיכון ויצר הבחנה בטווח ההישרדות החל מ-7.4 חודשים לערך שטרם הושג. החוקרים סברו כי במידה והאינדקס יקבל תיקוף חיצוני, הוא יוכל לשמש ככלי לדיוק ריבוד הסיכון של מודלים פרוגנוסטיים קיימים.

מקור: 

Starkman, R. et al. (2020) Leukemia 34,5.

נושאים קשורים:  אינדקס שבריריות,  הישרדות כוללת,  המטואונקולוגיה,  מחקרים,  ריבוד סיכונים,  תסמונת מיאלודיספלסטית
תגובות