המטואונקולוגיה

האם מטופלים עם ממאירויות המטולוגיות נמצאים בסיכון מוגבר לחלות ב-COVID-19?

החוקרים מצאו כי שיעור המקרים של COVID-19 בקרב מטופלים עם ממאירות המטולוגית דומה לשיעור המקרים באוכלוסייה הבריאה, אך הם סובלים ממחלה קשה יותר עם שיעורי תמותה גבוהים יותר

05.07.2020, 13:49
בדיקה סרולוגית. אילוסטרציה

זיהומים הנגרמים ע"י SARS-CoV-2, וירוס הקורונה הגורם למחלה הזיהומית COVID-19, הובילו לפנדמיה עם מעל 850,000 מקרים ברחבי העולם והמספר ממשיך לעלות. קיימים מספר מחקרים שהציגו את התוצאים של COVID-19 בקרב אנשים בריאים בעיקר. כמו כן, קיים מעט מידע בנוגע לזיהומי COVID-19 בקרב אנשים עם גידולים סרטניים מוצקים, אך ישנה מחלוקת האם התוצאים דומים.

המחקר הנוכחי הוא מחקר עוקבה שבוצע בשני מרכזים רפואיים בווהאן, סין, בו נכללו 128 מטופלים מאושפזים עם ממאירויות המטולוגיות, כאשר 13 מתוכם פיתחו COVID-19. בנוסף, החוקרים בדקו 226 אנשי צוות רפואי בריאים, ש-16 מתוכם פיתחו COVID-19 ו-11 מתוכם אושפזו בעקבות כך. החוקרים השוו את המשתנים מול  115 מטופלים עם ממאירויות המטולוגיות ללא COVID-19 ומול 11 אנשי הצוות הבריאים שאושפזו עם COVID-19.

החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים במאפייני הבסיס בין נבדקים עם ממאירויות המטולוגיות שפיתחו COVID-19 לבין אלה שלא. כמו כן, הם מצאו כי שיעור המקרים של COVID-19 בקרב מטופלים מאושפזים עם ממאירויות המטולוגיות היה 10% (רווח בר סמך 95%: 6-17%) בהשוואה ל-7% (רווח בר סמך 95%: 4-12%; P=0.322) בקרב אנשי הצוות הבריאים. עם זאת, 13 המטופלים עם הממאירויות האונקולוגיות חוו מחלה קשה יותר ותמותה גבוהה יותר בהשוואה לאנשי הצוות הבריאים שחלו ב-COVID-19, כאשר שיעורי התמותה היו 62% (רווח בר סמך 95%: 32-85%) ו-0% (רווח בר סמך 95%: 0-32%; P=0.002), בהתאמה.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים הסיקו כי שיעור המקרים של COVID-19 דומה בין מטופלים מאושפזים עם ממאירות המטולוגית לבין אנשי צוות בריאים, אך המטופלים האונקולוגיים חווים מחלה קשה יותר ושיעורי תמותה גבוהים יותר. כמו כן, מכיוון שהם לא הצליחו לזהות גורמי סיכון ספציפיים ל-COVID-19 בקרב מטופלים מאושפזים עם מחלות המטולוגיות ממאירות, החוקרים ממליצים להגביר את המעקב ואת השימוש באמצעי בידוד מגינים בקרב מטופלים אלה.

מקור: 

He, W. et al. (2020) Leukemia 34,6.

נושאים קשורים:  המטואונקולוגיה,  שיעור מקרים,  שיעורי תמותה,  בידוד מגן,  נגיף הקורונה,  מחקרים
תגובות