לוקמיה מיאלואידית חריפה

איך ניתן לנבא את תוצאי ההישרדות של מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה עם שינויים מיאלודיספלסטיים?

החוקרים בדקו את ההשפעה של הקריטריונים האבחנתיים, סוג הטיפול ופרופיל המוטציות של מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה עם שינויים מיאלודיספלסטיים על תוצאי ההישרדות

לוקמיה, בדיקת מעבדה (צילום: אילוסטרציה)

לוקמיה מיאלואידית חריפה עם שינויים מיאלודיספלסטיים (AML-MRC - Acute myeloid leukemia with myelodysplasia‐related changes) היא מחלה הטרוגנית המוגדרת ע"י דיספלזיה במספר שורות, קריוטיפ של MDSי(Myelodysplastic syndrome) או ע"י היסטוריה של MDS.

במחקר השתתפו 415 מטופלים עם AML-MRC שקיבלו טיפול בשנים 2013-2018. החוקרים ניתחו את התוצאים הקליניים של המשתתפים על בסיס הקריטריונים האבחנתיים של AML-MRC, סוג הטיפול ופרופיל המוטציות. הקריטריונים ל-AML-MRC כללו: פגמים ציטוגנטיים (AML -MRC-Cי[cytogenetic[) אצל 243 מטופלים (59%), היסטוריה קודמת של MDS אצל 75 מטופלים (18%), כולל 47 מטופלים (11%) שלא קיבלו טיפול ב-MDS קודם לכן (AML-MRC-H) ו-28 מטופלים (7%) שכן קיבלו טיפול קודם ב-MDSי(AML-MRC-TS), ו-97 מטופלים (23%) עם דיספלזיה במספר שורות (AML-MRC-M).

החציון של גיל המשתתפים במחקר היה 70 שנים (טווח: 18-94). מתוך 95 מטופלים מתאימים, נמצא כי ל-37 (39%) היו מוטציות שניוניות (ASXL1, BCOR, EZH2, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1, ZRSR2). החוקרים מצאו כי מוטציות ב-ASXL1, BCOR, SF3B1 ,SRSF2 ו-U2AF1 נטו להופיע בשבטים דומיננטיים.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

תוצאות אנליזה רב משתנית הראו כי תת הסוג של ה-AML-MRC, גיל המטופל ורמות ה-LDH בדם היו משתנים בלתי תלויים לניבוי התוצאים, כאשר מטופלים עם AML-MRC-M (יחס סיכונים 0.56; רווח בר סמך 95%: 0.38-0.84, P=0.004) ועם AML-MRC-H הציגו הישרדות כוללת טובה יותר. בנוסף, בהשוואה לעוקבה של מטופלים עם AML ללא MRC, נמצא כי למטופלים עם AML-MRC-M/ AML-MRC-H ישנם תוצאים דומים לאלה של מטופלים עם AML וסיכון בינוני לפי הקריטריונים של European LeukemiaNet.

החוקרים מצאו גם קשר בין טיפול אינטנסיבי לבין הישרדות כוללת טובה יותר בקרב מטופלים עם AML-MRC-M (יחס סיכונים 0.42; רווח בר סמך 95%: 0.19-0.95, P=0.036) ולבין הישרדות ללא אירועים בקרב מטופלים עם AML-MRC-M ו-AML-MRC-H (יחס סיכונים 0.26; רווח בר סמך 95%: 0.10-0.63, P=0.003).

החוקרים הסיקו על סמך תוצאות המחקר כי לא כל הקריטריונים האבחנתיים ל-AML-MRC מגדירים מטופלים בסיכון גבוה וכי ישנן תתי קבוצות שיכולות להרוויח מסוגים שונים של טיפולים.

מקור:

Montalban-Bravo, G. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,6.

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  תסמונת מיאלודיספלסטית,  קריטריון אבחנה,  תוצאי הישרדות,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות