ממאירויות מיאלופרוליפרטיביות

אילו מטופלים עם ממאירויות מיאלופרוליפרטיביות מצויים בסיכון מוגבר לתרומבוזיס בוורידים הספלנכנים?

החוקרים ביצעו מחקר רטרוספקטיבי שכלל מטופלים עם ממאירויות מיאלופרוליפרטיביות במטרה לבדוק גורמי סיכון לתרומבוזיס וורידי חוזר ואת היעילות של אנטגוניסט לוויטמין K בהורדת הסיכון

פקקת ורידים, venous thromboembolism (צילום: אילוסטרציה)

מהלך המחלה של ממאירויות מיאלופרוליפרטיביות (MPN – myeloproliferative neoplasms) יכול להיות מלווה בסיבוכים של תרומבוזיס המערב אזורים חריגים כמו הוורידים הספלנכנים (SVT – splanchnic veins thrombosis). בגלל הסיכון הווסקולרי של מטופלים אלה, הטיפול בהם מאתגר.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי במסגרת ה-IWG-MRT (International Working Group for MPN Research and Treatment), וה-AGIMMי(AIRC‐Gruppo Italiano Malattie Mieloproliferative). החוקרים אספו 518 מקרים של MPN-SVT והשוו אותם ל-1,628 מקרי בקרה מתוך אוכלוסייה של מטופלים עם MPN, שהותאמו לפי תת סוג המחלה.

המטופלים בקבוצת ה-MPN-SVT היו צעירים יותר (חציון 44 שנים) וקבוצה זו כללה יותר נשים בהשוואה לקבוצת הביקורת. האבחנות הנפוצות ביותר היו PVי[(polycythemia vera)י37.1%] ו-ETי [(essential thrombocytopenia)י34.4%]. בנוסף, מוטציית JAK2V617F הייתה מאוד נפוצה (90.2%), וב-38.6% מהמקרים הייתה הפרעת קרישיות יותר נוספת.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים מצאו כי שיעור החזרה של SVT היה 1.6 ל-100 שנות אדם. טיפול עם אנטגוניסט לוויטמין Kי(VKA – vitamin K antagonist) הוריד את השיעור החזרה בחצי (יחס הסיכויים: 0.48), בשונה מציטורדקציה (Cytoreduction) (יחס הסיכויים: 0.96), ולא נמצא קשור לדימומים באופן כללי או במערכת העיכול באנליזה רב משתנית. המשתנה המנבא הבלתי תלוי היחיד שנמצא קשור לדימום מאג'ורי היה דליות בוושט (יחס הסיכויים: 17.4).

תוצאות המחקר הראו גם כי בקרב מטופלים עם MPN-SVT, הסיכון לאירוע ווסקולרי נוסף נטה לכיוון של תרומבוזיס וורידי בהשוואה לקבוצת הביקורת. עם זאת, המהלך הקליני של MPN-SVT היה בסך הכל שפיר: SVT היה נפוץ ב-PMFי(primary myelofibrosis) עם IPSSי(International Prognostic Scoring System) נמוך, מה שהוביל להישרדות ממושכות יותר באופן מובהק בהשוואה לקבוצת הביקורת. בנוסף, ההישרדות לא הושפעה ב-PV וירדה מעט ב-ET. כמו כן, מקרי ה-MPN-Uי(MPN-unclassified) עם SVTי(n=55) היו יחסית קלים, ללא סימנים של התקדמות המחלה.

בעוקבת ה-MPN-SVT העכשווית הגדולה ביותר שבוצעה, נמצא כי VKA יעיל למניעת הישנות, בניגוד לציטורדוקציה, וכי זה טיפול בטוח. גורם הסיכון המשמעותי ביותר לדימום היה נוכחות של דליות בוושט ולכן הן צריכות להיות מטרה טיפולית מרכזית.

מקור: 

Sant'Antonio, E. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,2.

נושאים קשורים:  ממאירויות מיאלופרוליפרטיביות,  תרומבוזיס וורידי,  תרומבוזיס בווריד הספלנכני,  המטואונקולוגיה,  מחקרים,  אנטגוניסטים לוויטמין K
תגובות