ממאירות מיאלופרוליפרטיבית

איך הופעה של סרטן שני משפיעה על ההישרדות של מטופלים עם ממאירויות מיאלופרוליפרטיביות?

החוקרים ביצעו מחקר מקרה-בקרה מקונן שמטרתו הייתה לבדוק את שיעורי התמותה של מטופלים עם ממאירות מיאלופרוליפרטיבית וסרטן שני ומצאו מספר גורמים מנבאים מובהקים לתמותה

אחד מכל עשרה מטופלים עם ממאירות מיאלופרוליפרטיבית (MPN – יmyeloproliferative neoplasms) שלילית לכרומוזום פילדלפיה מפתח סרטן שני (SC – second cancer). מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההשפעה של SC על ההישרדות ועל טיפולים ספציפיים ב-MPN במטופלים אלה.

החוקרים השתמשו במידע ממחקר מקרה-בקרה מקונן בינלאומי וגייסו 798 מטופלים עם אבחנה של SC במקביל או לאחר MPN. בסך הכל, הצטברו במחקר 2,995 שנות אדם (PYs – person-years) ונמצא כי שיעור התמותה (MR – mortality rate) מאבחנת ה-SC היה 5.9 (5.1-6.9) מקרי תמותה ל-100 שנות אדם.

תוצאות המחקר הראו כי SC עם "פרוגנוזה ירודה" (קיבה, וושט, כבד, לבלב, ריאות, שחלות, ראש צוואר או מערכת העצבים, אוסטאוסרקומה, מיאלומה נפוצה, לימפומה אגרסיבית, לוקמיה חריפה) הופיעו בקרב 26.3% מהמטופלים והיו גורם התמותה ב-65% מהם (MR 11/100 PYs). בשונה מכך, מטופלים עם SC עם "פרוגנוזה לא ירודה" (NPPSCי– non-יpoor prognosis SC) הציגו MR של 4.6/100 PYs:י31% ממקרי התמותה נגרמו בעקבות SC ו-15% ממקרי התמותה בעקבות התפתחות של ה-MPN.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים מצאו באמצעות רגרסיה רב משתנית כי תמותה לאחר אבחנת SC הייתה מנובאת באופן בלתי תלוי ע"י גיל מטופל מעל 70 שנים (יחס הסיכונים: 2.68; רווח בר סמך 95%: 1.88-3.81), קבוצת הפרוגנוזה של ה-SC (יחס הסיכונים: 2.57; רווח בר סמך 95%: 1.86-3.55), חזרה של SC (יחס הסיכונים: 1.53; רווח בר סמך 95%: 2.21-10.6), התקדמות של MPN (יחס הסיכונים: 2.72; רווח בר סמך 95%: 1.84-4.02), אנמיה בזמן אבחנת ה-SC (יחס הסיכונים: 2.32; רווח בר סמך 95%: 1.49-3.59), חשיפה להידרוקסיאוראה (יחס הסיכונים: 1.89; רווח בר סמך 95%: 1.26-2.85) ול-Ruxolitinib (יחס הסיכונים: 3.63; רווח בר סמך 95%: 1.97-6.71). עוד נמצא כי אספירין היה גורם מגן עבור מטופלים עם NPPSC (יחס הסיכונים: 0.60; רווח בר סמך 95%: 0.38-0.95).

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי SC הוא גורם תמותה רלוונטי המתחרה בהתפתחות ה-MPN. כמו כן, החוקרים סברו כי יש צורך במידע פרוספקטיבי בכדי לאשש את התפקיד של תרופות מפחיתות תאים (Cytoreductive) ואנטי-טסיות בהשפעה על ההישרדות של מטופלים לאחר הופעה של SC.

מקור: 

Marchetti, M. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,3.

נושאים קשורים:  ממאירות מיאלופרוליפרטיבית,  סרטן שני,  שיעורי תמותה,  מחקר מקרה-בקרה מקונן,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות