מיאלומה נפוצה

האם הערכת מחלה שאריתית מינימלית ע"י ציטומטריית זרימה רלוונטית במיאלומה נפוצה?

החוקרים הראו כי מחלה שאריתית מינימלית במיאלומה נפוצה לאחר טיפול, הנמדדת באמצעות ציטומטריית זרימה, היא מדד פרוגנוסטי בעל ערך שיכול להעיד על תוצאי ההישרדות של המטופלים

מיאלומה נפוצה (צילום: אילוסטרציה)
מיאלומה נפוצה (צילום: אילוסטרציה)

הערכת המחלה השאריתית המינימלית (MRD – minimal residual disease) הפכה להיות חלק סטנדרטי בהערכת גידולים רבים, אך המשמעות הקלינית של MRD במיאלומה נפוצה (MM – multiple myeloma) נותרה לא ברורה, בייחוד כאשר היא מוערכת באמצעות ציטומטריית זרימה מסוג הדור הבא (NGF - next generation flow). על כן, מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע את הישימות והרגישות של הקריטריון MRD-שלילי שהוגדר ע"י ה-IMWGי(International Myeloma Working Group).

במחקר ה-PETHEMA/GEM2012MENOS65, השתתפו 458 מטופלים עם אבחנה חדשה של MM והם עברו הערכה אורכית של MRD לאחר שישה מחזורי אינדוקציה עם Bortezomib,יLenalidomide ו-Dexamethasoneי(VRD), השתלה אוטולוגית ושני מחזורי קונסולידציה עם VRD. החוקרים בדקו את ה-MRD ב-1,100 דגימות מח עצם שנלקחו מ-397 מטופלים, 61 המטופלים שלא היה מידע לגבי ה-MRD שלהם הפסיקו את הטיפול במהלך האינדוקציה ונחשבו ל-MRD חיובי באנליזה לפי כוונה לטפל (Intent-to-treat). החציון של גבול הזיהוי שהושג ע"י NGF היה 2.9 × 106. בנוסף, מטופלים קיבלו טיפול אחזקה (Lenalidomide ± Ixazomib) על פי המחקר המלווה PETHEMA/GEM2014MAIN.

תוצאות המחקר הראו כי 205 (45%) מתוך 458 מטופלים היו עם MRD שלא ניתן לזיהוי לאחר קונסולידציה, ורק 14 מתוכם (7%) חוו התקדמות מחלה עד כה, כאשר שבעה מהם הציגו פלסמציטומות מחוץ לעצם בזמן האבחנה או חזרת המחלה. באמצעות אנליזה תלוית זמן, החוקרים מצאו כי למטופלים עם MRD לא מזוהה הייתה ירידה של 82% בסיכון להתקדמות מחלה או מוות (יחס הסיכונים: 0.18; רווח בר סמך 95%: 0.11-0.30; P<0.001) וירידה של 88% בסיכון למוות (יחס הסיכונים: 0.12; רווח בר סמך 95%: 0.05-0.029; P<0.001).

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים מצאו גם כי לתזמון ה-MRD שאינו ניתן לזיהוי (לאחר אינדוקציה בהשוואה לאחרי טיפול חיזוק) לא הייתה השפעה על ההישרדות של המטופל. בנוסף, נמצא כי השגה של MRD לא ניתן לזיהוי הצליחה להתגבר על מאפיינים של פרוגנוזה ירודה בזמן אבחון המחלה, כולל ציטוגנטיקה בסיכון גבוה. בשונה מכך, מטופלים עם סטטוס Revised International Staging System III ו-MRD חיובי הציגו נתוני הישרדות ללא התקדמות מחלה והישרדות כוללת פחות טובים (חציון: 14 ו-17 חודשים, בהתאמה). עוד נמצא כי טיפול אחזקה העלה את שיעור ה-MRD שאינו ניתן לזיהוי ב-17%.

החוקרים הסיקו כי קריטריון ה-MRD-שלילי של ה-IMWG הוא ישים ורגיש מאוד לצורך הערכת יעילות הטיפול ב-MM.

מקור:

Paiva, B. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  מיאלומה נפוצה,  מחלה שאריתית מינימלית,  ציטומטריית זרימה,  הישרדות כוללת,  הישרדות ללא התקדמות מחלה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות