מסטוציטוזיס מערכתית

איך משפיעה ספירת האאוזינופילים על הפרוגנוזה של מטופלים עם מסטוציטוזיס מערכתית?

החוקרים מצאו כי אאוזינופיליה והיפר-אאוזינופיליה נפוצות יותר בקרב מטופלים עם מסטוציטוזיס מערכתית מתקדמת, וכי יש להן השפעה פרוגנוסטית שלילית על תוצאי ההישרדות

03.05.2020, 16:54

מסטוציטוזיס מערכתית (SM – systemic mastocytosis) הרבה פעמים מלווה באאוזינופיליה. במטרה לבחון את השכיחות וההשפעה הקלינית בכל תתי הקטגוריות המבוססות על סיווג של ה-WHO, החוקרים בדקו את ספירות האאוזינופילים בקרב 2,350 מטופלים עם מסטוציטוזיס, תוך שימוש במאגרי המידע של ה-European Competence Network on Mastocytosis.

תוצאות המחקר הראו כי ל-90% מהמטופלים הייתה ספירת אאוזינופילים תקינה, 6.8% מהמטופלים הציגו אאוזינופיליה קלה (0.5-1.5 × 109/ ליטר), ול-3.1% מהמטופלים הייתה היפר-אאוזינופיליה (HEי[hypereosinophilia]י> 1.5 × 109/ ליטר). החוקרים מצאו כי אאוזינופיליה/ HE הופיעו בעיקר במטופלים עם SM מתקדמת (17%/19%), ורק במקרים נדירים אצל מטופלים עם SM איטית (Smoldering)י(5%/1%), ואצל חלק מהמטופלים עם מסטוציטוזיס עורית.

החוקרים מצאו גם כי ספירת האאוזינופילים הייתה בקורלציה עם הגדלת איברים (Organomegaly), דיסמיאלופואזיס (Dysmyelopoiesis), ועם הסיווג של ה-WHO, אך לא עם תסמינים הקשורים למתווכים (Mediator-related symptoms) או אלרגיה. בנוסף, נמצא כי לאאוזינופיליה בזמן האבחנה יש השפעה פרוגנוסטית חזקה (p< 0.0001) על ההישרדות הכוללת (OS – overall survival) ועל ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival), עם OS ל-10 שנים של 19% עבור מטופלים עם HE,י70% עבור מטופלים עם אאוזינופיליה קלה ו-88% עבור מטופלים עם ספירת אאוזינופילים תקינה.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

תוצאות המחקר הראו גם כי בקרב 89% מהמטופלים שהיה לגביהם מידע מתקופת המעקב (n=1,340, הוצאו בהתחלה של טיפול ציטורדוקטיבי), ספירת האאוזינופילים נותרה יציבה. בקרב מטופלים עם שינוי בספירת האאוזינופילים (עליה/ ירידה או דפוס מעורב), נמצא כי ה-OS וה-PFS היו פחות טובות בהשוואה למטופלים עם ספירת אאוזינופילים יציבה.

החוקרים הסיקו כי אאוזינופיליה ו-HE נפוצות יותר בקרב מטופלים עם SM מתקדמת וכי הן מנבאות תוצאים פחות טובים.

מקור: 

Hanneke, C. et al. (2020) Leukemia 34.

נושאים קשורים:  מסטוציטוזיס מערכתית,  אאוזינופיליה,  היפר-אאוזינופיליה,  הישרדות כוללת,  הישרדות ללא התקדמות מחלה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות