מחקרים

תאי גזע לוקמיים מבטאים איזופורם שונה של LEF1 בהשוואה לתאי גזע המטופואטיים תקינים

החוקרים הדגימו כי תאי גזע לוקמיים מבטאים איזופורם שונה של LEF1 בהשוואה לתאי גזע המטופואטיים תקינים, מה שמצביע על הפוטנציאל של גישות טיפוליות מוכוונות לאינטראקציה β-catenin/LEF1

19.04.2020, 17:33

לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML – acute myeloid leukemia) היא הלוקמיה החריפה הנפוצה ביותר בקרב מבוגרים והיא נוצרת ע"י תאי גזע לוקמיים (LSCs – leukemic stem cells), המאופיינים פעמים רבות ע"י איתות Wnt לא מבוקר.

החוקרים הראו במחקרים קודמים כי המתווך שעתוק המרכזי של איתות Wnt,יLEF1, מסוגל לגרום ל-AML בעכברים ופועל כגורם פרוגנוסטי מנבא בלתי תלוי ב-AML עם קריוטיפ תקין. במחקר הנוכחי, החוקרים הראו כי AML עם קריוטיפ תקין נאיבי לטיפול, כמו גם דגימות של AML LSCs, ביטאו באופן בולט את האיזופורם long β-catenin-binding של LEF1 בניגוד חד לתאי גזע המטופואטיים תקינים של בני אדם, שאינם מבטאים את האיזופורם הארוך, אלא את מבטאים את האיזופורם הקצר, N-terminally truncated ללא אתר הקשירה ל-β-catenin. בנוסף, ניתוח ביטוי גנטי ו-ChiP-Seq בעכברים הראו קשר בין האיזופורם הארוך לבין איתות Wnt-β-catenin ומסלולים אונקו-גנטיים, ואת האיזופורם N-terminally truncated לגנים הקשורים לתאי גזע. החוקרים הראו גם כי גישות הפוגעות בקשירה של LEF1 ל-β-catenin הצליחו לפגוע משמעותית בהתפתחות של AML, אך לא פגעו בתאי גזע המטופואטיים תקינים.

התוצאות עליהן דיווחו החוקרים מדגימות הבדל ניכר בביטוי איזופורמים של LEF1 בין תאים תקינים לתאי AML, מה שתורם לפגיעות הגבוהה של תאים לוקמיים לגישות טיפוליות המכוונות לאינטראקציה β-catenin/LEF1.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

מקור: 

Feder, K. et al. (2020) Leukemia 34.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  תאי גזע לוקמיים,  איתות Wnt,  LEF1,  β-catenin,  המטואונקולוגיה
תגובות