לימפומה של תאי T

פרויקט תאי ה-T: תיאור ההיארעות והתוצאים של לימפומות נדירות

החוקרים דיווחו על היארעות, תוצאים ודפוסי טיפול של 115 מטופלים עם לימפומות נדירות של תאי T והדגישו את הצורך בפיתוח גישות טיפוליות חדשות והכללת המטופלים האלה במחקרים קליניים

דוגמיות תאי גזע. צילום אילוסטרציה

פרויקט תאי ה-Tי(The T Cell Project) היה המחקר הפרוספקטיבי הגדול ביותר שבחן את ההיארעות, דפוסי הטיפול והתוצאים של לימפומות של תאי T. הסוגים הנדירים של לימפומות של תאי T, כמו HSTCL (hepatosplenic T cell lymphoma), EATL (enteropathy associated T cell lymphoma) ו-PGDTCLsי(peripheral gamma delta T cell lymphomas) מקבלים ייצוג מועט במרבית המחקרים וקיים מעט מאוד מידע בנוגע לדפוסי הטיפול.

במאמר הנוכחי מדווחות התוצאות של 115 מטופלים עם HSTCLי(n=31), יEATLי(n=65), ו-PGDTCLsי(n=19). החוקרים מצאו כי בזמן שהטיפול הנפוץ ביותר כקו ראשון היה Anthracycline, שיעורי התגובה היו 20%-40% והיו תת-מיטביים בכל הקבוצות. בנוסף, נמצא כי השתלת תאי גזע אוטולוגית בוצע כקונסולידציה ברמיסיה ראשונה במספר קטן מהמטופלים (33% מה-HSTCL,י7% מה-EATL ו-12% מה-PGDTCL), וכי ארבעה מטופלים עם HSTCL עברו השתלת תאי גזע אלוגנית ברמיסיה הראשונה. החוקרים מצאו גם כי שיעורי ההישרדות ללא התקדמות מחלה לאחר 3 שנים במחלות הנדירות האלה היו 28%-40%, וההישרדות הכוללת לאחר 3 שנים הייתה טובה יותר בקרב מטופלים PGDTCLי(70%).

המידע שמוצג במאמר הנוכחי מדגיש את הצורך לפתח גישות טיפול חדשות בסוגים נדירים של לימפומות של תאי T ולכלול את המטופלים האלה במחקרים הקליניים.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

מקור: 

Foss, F.M. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,2.

נושאים קשורים:  לימפומה של תאי T,  דפוסי טיפול,  אנטרציקלינים,  השתלת תאי גזע,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות