מיאלומה נפוצה

איך הגיל משפיע על החשיבות היחסית של גורמי הסיכון במיאלומה נפוצה?

החוקרים הצליחו להראות כי ישנם גורמי סיכון מנבאים שחשיבותם עולה או יורדת לפי גיל המטופל בהשפעתם על תוצאי ההישרדות של חולי מיאלומה נפוצה

01.03.2020, 18:15
חולה בגיל זיקנה (אילוסטרציה)
חולה בגיל זיקנה (אילוסטרציה)

גורמים שונים הקשורים למחלה כמו עומס גידולי וסיכון מולקולרי משפיעים על התוצאים של חולי מיאלומה. בנוסף, גורמים הקשורים למטופלים משפיעים על היכולת לתת להם טיפול. עד היום לא בדקו בצורה מקיפה איך החשיבות היחסית של הגורמים האלה משתנה עם הגיל.

במחקר הנוכחי החוקרים ניתחו מידע הנוגע ל-3,894 מטופלים מכל הגילאים שטופלו בצורה אחידה במסגרת מחקר קליני גדול של חולי מיאלומה, Myeloma XI. התגלה כי אפילו בגישות טיפוליות חדשות ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival) וההישרדות הכוללת (OS – overall survival) מושפעות מהגיל, כאשר ניתן לראות ירידה הדרגתית ב-PFS וב-OS על כל עלייה בעשור.

החוקרים מצאו גם כי תפקודי הכליות מתדרדרים עם העלייה בגיל, בזמן שהתדירות של tי(4;14) ו-delי(17p) יורדת ו-gainי(1q) עולה. כמו כן, נמצא כי התרומה היחסית של סטטוס הביצועים, דירוג שלב המחלה הבינלאומי והסיכון המולקולרי ל-PFS ו-OS השתנתה לפי קבוצות הגיל. נמצא כי לאירועים מולקולריים ישנה השפעה גדולה יותר בקרב מטופלים צעירים, וכי התרומה של אירועים אלה הולכת ויורדת אצל מבוגרים. בנוסף, החוקרים מצאו שסטטוס הביצועים חשוב בהשפעתו על התוצאים בכל הגילאים, מה שמצביע על כך שייתכן שהשבריריות הגופנית מנבאת טוב יותר מאשר הגיל עצמו.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

המסקנות של החוקרים היו כי יש לקחת בחשבון את ההבדלים המובהקים בגורמים המשפיעים על התוצאים של המטופלים בגילאים שונים על מנת לסווג את שיטות הטיפול באופן מותאם אישית.

מקור: 

Pawlyn, C. et al. (2020) Leukemia 34.

נושאים קשורים:  מיאלומה נפוצה,  גיל,  גורמי סיכון,  תוצאים,  הישרדות כוללת,  הישרדות ללא התקדמות מחלה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות