לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים

טיפול עם Polatuzumab vedotin במטופלים עם DLCBCL חוזרת או עמידה

החוקרים הצליחו להראות כי הוספה של Polatuzumab vedotin לטיפול המקובל הכולל Bendamustine ו-Rituximab משפר את שיעורי התגובה המלאה ומפחית את התמותה בקרב מטופלים עם לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים חוזרת/עמידה

מיקרוגרף של Diffuse large B-cell lymphoma, לימפומה (מקור: ויקיפדיה)

מטופלים עם לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים (DLBCLי– diffuse large B-cell lymphoma) חוזרת/עמידה (R/R –יrelapsed/refractory) שאינם מתאימים להשתלה, נמצאים במצב בו אפשרויות הטיפול עבורם מוגבלות. הנוגדן המוצמד Polatuzumab vedotin מכוון ל-CD79b, מרכיב ברצפטור של תאי B.

במחקר הנוכחי נבדקו הבטיחות והיעילות של Polatuzumab vedotin בשילוב עם Bendamustine ו-Obinutuzumabי(pola-BG) בעוקבה עם זרוע אחת. החוקרים השוו בין Polatuzumab vedotin בשילוב עם Bendamustine ו-Rituximabי(pola-BR) ל-Bendamustine ו-Rituximabי(BR) בעוקבה עם הקצאה אקראית של מטופלים עם R/R DLBCL שאינם מתאימים להשתלה (נקודת הסיום המרכזית: הערכה של ועדת סקירה בלתי תלויה [IRC - independent review committee] של שיעורי התגובה המלאה [CR - complete response] בסיום הטיפול). בנוסף, החוקרים השתמשו בשיטות Kaplan-Meier ורגרסיית Cox על מנת לנתח את משך התגובה, ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival) וההישרדות הכוללת (OS –יoverall survival).

תוצאות המחקר חשפו כי ל-pola-BG ו-pola-BR היה פרופיל בטיחות נסבל. בעוקבת pola-BG שלב 1b/2י(n=27) שיעור ה-CR היה 29.6% וחציון ה-OS היה 10.8 חודשים (חציון תקופת המעקב, 27.0 חודשים). בעוקבת ההקצאה האקראית (n=80  40 בכל זרוע), שיעורי ה-CRי(40.0% בהשוואה ל-17.5%; P=0.026), אורך ה-PFS (חציון 9.5 בהשוואה ל-3.7 חודשים; יחס הסיכונים 0.36; רווח בר סמך 95%: 0.21-0.63; P<0.001) וה-OS (חציון 12.4 בהשוואה ל-4.7 חודשים; יחס הסיכונים: 0.42; רווח בר סמך 95%: 0.24-0.75; P=0.002 ; חציון זמן המעקב: 22.3 חודשים) שנבדקו ע"י IRC היו גבוהים באופן מובהק בקרב מטופלים שקיבלו Pola-RB.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

בנוסף, נמצא כי למטופלים שקיבלו Pola-RB היו שיעורים גבוהים יותר של תופעות לוואי בדרגה 3-4 כמו נויטרופניה (46.2% בהשוואה ל-33.3%), אנמיה (28.2% בהשוואה ל-17.9%), וטרומבוציטופניה (41% בהשוואה ל-23.1%), אך שיעור דומה של זיהומים בדרגה 3-4 (23.1% בהשוואה ל-20.5%), בהשוואה לקבוצת ה-BR. החוקרים מצאו כי נוירופתיה פריפרית הקשורה לטיפול עם Polatuzumab vedotinי(43.6% מהמטופלים) הייתה בדרגה 1-2 וחלפה אצל רוב המטופלים.

החוקרים הסיקו כי טיפול המשלב Polatuzumab vedotin עם BR הוביל לשיעור CR גבוה באופן מובהק ולסיכון מופחת לתמותה ב-58% בהשוואה לטיפול עם BR בלבד בקרב מטופלים עם R/R DLBCL שאינם מתאימים להשתלה.

מקור: 

Sehn, L.H. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים,  פולטוזומאב ודוטין,  ריטוקסימאב,  בנדמוסטין,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות