לימפומה של תאי מנטל

מעקב ארוך טווח אחר מטופלים מבוגרים עם לימפומה של תאי מנטל

החוקרים בדקו את היעילות והבטיחות של טיפול אחזקה עם Rituximab בטווח הארוך בקרב מטופלים מבוגרים עם לימפומה של תאי מנטל שהשתתפו במחקר אקראי שתוצאותיו הראשוניות פורסמו בשנת 2012

Mantle-cell lymphoma, לימפומה (מקור: ויקפדיה)

המאמר הנוכחי מציג עדכון של מחקר תווית פתוחה, אקראי, שלב 3 בשם European Mantle Cell Lymphoma (MCL) Elderlyי(ClinicalTrials.gov identifier: NCT00209209), שפורסם בשנת 2012. מטרת העדכון הנוכחי הייתה לאשש את התוצאים בטווח הארוך תוך התמקדות ביעילות ובבטיחות של טיפול אחזקה עם Rituximab בטווח ארוך.

במחקר נכללו 560 מטופלים עם אבחנה חדשה של MCL שעברו חלוקה אקראית לשתי קבוצות: טיפול אינדוקציה עם פרוטוקול R-CHOPי (Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine ו-Prednisone) או R-FCי(Rituximab, Fludarabine ו-Cyclophosphamide), וחלוקה אקראית שנייה, של 316 מטופלים שהגיבו לטיפול, לשתי קבוצות של טיפול אחזקה, Rituximab ו-Interferon alfa, עד להתקדמות המחלה. החוקרים השוו את ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS - progression-free survival) לאחר החלוקה האקראית השנייה ואת ההישרדות הכוללת (OS - overall survival) לאחר החלוקה האקראית הראשונה והשנייה.

התוצאות שנמצאו לאחר תקופת מעקב עם חציון של 7.6 שנים הראו כי ההבדל שתואר קודם לכן ב-OS בין שתי זרועות האינדוקציה נשמר (חציון: 6.4 שנים לאחר R-CHOPי[n=280] בהשוואה ל-3.9 שנים לאחר
R-CFי[n=280];יP=0.0054). בנוסף, נמצא כי מטופלים שהגיבו לטיפול עם R-CHOP היו עם חציון PFS ו-OS של 5.4 ו-9.8 שנים, בהתאמה, בזמן שנבחרו באופן אקראי לקבל טיפול עם Rituximabי(n=87), בהשוואה ל-1.9 שנים (P<0.001) ו-7.1 שנים (P=0.0026), בהתאמה, כאשר נבחרו באופן אקראי לקבל טיפול עם Interferon alfaי(n=97).

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים דיווחו כי 58% ו-32% מהמטופלים שקיבלו R-CHOP, המשיכו לקבל טיפול אחזקה עם Rituximab לאחר שנתיים וחמש שנים מתחילת הטיפול, בהתאמה. בנוסף, נמצא כי לאחר טיפול עם R-FC, טיפול אחזקה עם Rituximab היה קשור להיארעות מצטברת גבוהה באופן בלתי צפוי של תמותה בחזרת מחלה (22% לאחר 5 שנים).

תוצאות המחקר הראו כי הרעילות של טיפול אחזקה עם Rituximab הייתה נמוכה לאחר R-CHOP (לויקופניה או זיהומים בדרגה 3-4 < 5%), אך משמעותית יותר אצל מטופלים שקיבלו טיפול אחזקה עם Rituximab לאחר R-FC, שם נצפו יותר מקרים של לויקופניה (עד 40%) וזיהומים (עד 15%) בדרגה 3-4.

החוקרים הסיקו כי התוצאות המצוינות של טיפול עם R-CHOP והמשך טיפול אחזקה עם Rituximab עד להתקדמות מחלה אצל מטופלים מבוגרים עם MCL נשמרו גם במעקב ארוך טווח. בנוסף, החוקרים הראו כי טיפול עם Rituximab למשך יותר משנתיים הוא יעיל ובטוח.

מקור: 

Kluin-Nelemans, H.C. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  לימפומה של תאי מנטל,  ריטוקסימאב,  R-CHOP,  הישרדות כוללת,  הישרדות ללא התקדמות מחלה,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות