לימפומה פוליקולרית

איך ההסננה החיסונית בתוך הגידול משפיעה על התוצאים של מטופלים עם לימפומה פוליקולרית?

החוקרים הצליחו להוכיח כי הסננה חיסונית נמוכה בגידול, שנמדדה ע"י ביטוי PD-L2, אצל מטופלים לימפומה פוליקולרית יכולה לעזור לזהות מטופלים שנמצאים בסיכון מוגבר להתקדמות מחלה תוך 24 חודשים

הבנה של הביולוגיה החיסונית של 15%-30% מהמטופלים עם לימפומה פוליקולרית (FL – follicular lymphoma) שחווים התקדמות מחלה תוך 24 חודשים (POD24 – progression of disease within 24 months) נמצאת בעדיפות עליונה. כמו כן, ידוע כי לגידולים מוצקים עם רמות נמוכות של הסננה חיסונית אינטרה-מורלית ישנן תוצאים פחות טובים. עם זאת, לא ידוע אם קיים קשר דומה גם ב-POD24 ב-FL.

החוקרים השתמשו בביטוי גנטי דיגיטלי תוך שימוש בסט קודים מובנה – חמישה אפקטורים חיסוניים, שש נקודות בקרה חיסוניות, מולקולה אחת של מאקרופאג'ים – במסגרת עוקבה של מטופלים עם FL בשלבים מוקדמים ומתקדמים (n=132). בנוסף החוקרים השתמשו באנליזת רפרטואר של רצפטורים לתאי T, בציטומטריית זרימה (Flow cytometry), באימונופלורסנציה מולטי-ספקטרלית ובריצוף הדור הבא.

החוקרים תיקפו את פרופיל ההסננה החיסונית באמצעות שתי עוקבות בלתי תלויות של מטופלים עם FL בשלב מתקדם שהזדקקו לטיפול סיסטמי (n=138, טיפול עם Rituximab יחד עם Cyclophosphamide, יVincristine ו-Prednisone;יn=4, טיפול עם Rituximab יחד עם Cyclophosphamide,יDoxorubicin,יVincristine ו-Prednisone), כאשר העוקבה השנייה נבחרה על מנת לאפשר השוואה של מטופלים שחוו אירוע של POD24 עם מטופלים שלא חוו התקדמות מחלה במשך חמש שנים ומעלה.

המולקולות החיסונית הראו התקבצות שונה, המאופיינת ע"י ביטוי גבוה או נמוך ללא קשר לסיווג כאפקטור חיסוני, נקודת בקרה חיסונית או מולקולה של מאקרופאג'ים. החוקרים מצאו כי PD-L2י(Programmed death-ligand 2) נמוך היה המרקר הכי רגיש/סגולי להבדלה של מטופלים עם תוצאים קשים. לכן, החוקרים בחרו בביטוי PD-L2 על מנת להבדיל גידולים עם ביופסיות FL עם הסננה חיסונית גבוהה (כלומר, PD-L2 גבוה) מביופסיות עם הסננה חיסונית נמוכה (כלומר, PD-L2 נמוך).

החוקרים מצאו כי רקמות עם הסננה חיסונית גבוהה הדגימו הסננה גבוהה של מאקרופאג'ים ואוכלוסיות נרחבות של תאי T. בנוסף, החוקרים ציינו כי בקבוצת המטופלים עם הסננה חיסונית נמוכה ו-FL היה שיעור גבוה של אירועי POD24 (יחס הסיכויים 4.32, C סטטיסטי 0.81; P=0.001), תוצאה שקיבלה תוקף בעוקבות הבלתי תלויות (Rituximab יחד עם Cyclophosphamide,יVincristine ו-Prednisone: יחס הסיכויים 2.95, C סטטיסטי 0.75; P=0.011;יRituximab יחד עם Cyclophosphamide, יDoxorubicin,יVincristine ו-Prednisone: יחס הסיכויים 7.09, C סטטיסטי 0.88; P= 0.011). בנוסף, נמצא כי פיזור המוטציות היה פרופורציונלי ברקמות, מה שמצביע כי מידת ההסננה חיסונית משקפת היבטים של הביולוגיה של FL השונים מאלה הקשורים לפרופיל המוטציות.

החוקרים הסיקו כי הערכה של הסננה חיסונית ע"י ביטוי של PD-L2 היא כלי מבטיח שעשוי לעזור לזהות מטופלים הנמצאים בסיכון ל-POD24.

מקור: 

Tobin, J.W.D. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37.

נושאים קשורים:  לימפומה פוליקולרית,  הסננה חיסונית,  התקדמות מחלה,  PD-L2,  מחקרים
תגובות