אלל מוטנטי

הוספת Sorafenib למשטר הכימותרפיה המקובל משפרת פרוגנוזה עבור מטופלים עם לוקמיה מילואידית חריפה ומוטציה בגן FLT3

החוקרים הצליחו להראות שהוספת Sorafenib לטיפול כימותרפיה הכולל Idarubicin ו-Cytarabine משפרת את תוצאי ההישרדות של מטופלים עם לוקמיה מילואידית חריפה ומוטציה בגן FLT3, ללא קשר לעומס האללים המוטנטים

לוקמיה (הדמיית אילוסטרציה)

הכפלה חוזרת של רצפי חומצות גרעין בתוך הגן (ITD - Internal tandem duplication) FLT3 (Fms‐related tyrosine kinase‐3 gene) ידועה כגורם פרוגנוסטי רע אצל מטופלים מבוגרים עם לוקמיה מילואידית חריפה (AML – Acute myeloid leukemia). מחקרים קודמים דיווחו כי עומס מוגבר של אללים מוטנטים קשור לפרוגנוזה קשה.

במחקר הנוכחי החוקרים זיהו מטופלים מבוגרים עם AML ומוטציה FLT3-ITD שטופלו בבית החולים. המטופלים חולקו לשתי קבוצות: קבוצה אחת שקיבלה טיפול אינדוקציה עם Idarubicin ו-Cytarabine (קבוצה 1, IA) וקבוצה שנייה שקיבלה Sorafenib בנוסף לטיפול האינדוקציה שניתן בקבוצה IA (קבוצה 2). החוקרים הגדירו את הסף האופטימלי של אללים מוטנטים מסוג FLT3-ITD לפי הסף שחילק את כל העוקבה עם המובהקות הסטטיסטית הגבוהה ביותר.

במחקר נכללו 183 מטופלים, כאשר 104 (57%) מטופלים היו בקבוצה 1 ו-79 (43%) מטופלים בקבוצה 2. החוקרים מצאו כי יחס ההפוגה המלאה (CR – Complete remission)/ הפוגה מלאה ללא תגובה המטולוגית מלאה (CRi – Incomplete hematologic recovery) היה 85% בקבוצה 1 ו-99% בקבוצה 2 (P= 0.004). כמו כן, נמצא כי חציון ההישרדות ללא חזרת מחלה (RFS – Relapse-free survival) היה 12 חודשים בקבוצה 1 ו-45 חודשים בקבוצה 2 (P= 0.02). חציון ההישרדות הכוללת (OS -יOverall survival) היה 17 חודשים בקבוצה 1, ותוצאה לא הושגה בקבוצה 2 (P= 0.008). עוד נמצא כי הסף האופטימלי של אללים מוטנטים מסוג FLT3-ITD ל-OS היה 6.9% בקבוצה 1 ולא נמצא סף אופטימלי בקבוצה 2.

החוקרים ביצעו אנליזה רב משתנית וגילו באמצעותה כי סטטוס ביצועים ירוד (PS – Performance status) (P= 0.003), טיפול עם Sorafenibי(P= 0.01) וספירת תאי הדם הלבנים בהתחלה (P< 0.001), הם גורמים מנבאים בלתי תלויים ל-OS.

החוקרים הסיקו כי עומס גבוה של אללים מוטנטים מסוג FLT3-ITD קשור לתוצאים פחות טובים אצל מטופלים שקיבלו כימותרפיה מבוססת IA. בנוסף, הם מצאו כי הוספה של Sorafenib לכימותרפיה הצליחה לא רק לבטל את ההשפעה הפרוגנוסטית השלילית של עומס אללים גבוה, אלא גם לשפר את התוצאים של מטופלים עם AML ו-FLT3-ITD מוטנטי ללא קשר לעומס האללים.

מקור: 

Yalniz, F. et al. (2019) American Journal of Hematology 94,9.

נושאים קשורים:  אלל מוטנטי,  עומס אללים,  סורפניב,  כימותרפיה,  מחקרים,  לוקמיה מיאלואידית חריפה
תגובות