מחקרים

על אפשרויות הטיפול לילדים מושתלי מח עצם עם מחלה פטרייתית מפושטת

מחקר רטרוספקטיבי בחן את התוצא של טיפול אנטי-פטרייתי משולב במחלה פטרייתית מפושטת לאחר השתלת מח עצם בילדים עם הפרעות המטולוגיות

עירוי תרופתי לילד. אילוסטרציה

ידוע כי מחלה פטרייתית מפושטת (invasive fungal disease - IFD) היא בעלת פרוגנוזה רעה בילדים עם הפרעות המטולוגיות לאחר השתלת מח עצם. החוקרים ניסו להעריך האם שילובים בין תרופות בעלות מטרות שונות עשויים לשפר את התוצא באוכלוסיית ילדים זו.

החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי שבחן את התוצא של טיפול אנטי-פטרייתי משולב (combination antifungal therapy - CAT) במחלה פטרייתית מפושטת סבירה עד מוכחת (proven-probable IFD - PP-IFD). אוכלוסיית המחקר היתה ילדים עם הפרעות המטולוגיות שעברו השתלת מח עצם בין החודשים ינואר 2008 ליוני 2018.

במהלך 10 שנות מעקב, אובחנו 95 מקרים של PP-IFD בילדים מושתלי מח עצם, כאשר הגיל החציוני היה 5.6. 27 מטופלים טופלו בשילוב ווריקונזול וקספופונגין, 28 מטופלים קיבלו שילוב של קספופונגין ואמפותריצין B ו-40 מטופלים טופלו בווריקונזול ואמפותריצין B.

שיעור התגובה הכולל של PP-IFD היה 77.9%, בעוד ששיעור ההישרדות הכולל במשך 100 ימים היה 66.8%. החוקרים ערכו אנליזה חד משתנית, שהראתה אילו גורמים השפיעו על התגובה לטיפול המשולב: סוג השילוב התרופתי (p=0.02), מקור מח העצם המושתל (p=0.04), סוג התורם (p=0.03), התאמה ב-HLAי(p=0.03), מחלת שתל כנגד המאכסן (p=0.02), משך הטיפול (p=0.044), שימוש בקורטיקוסטרואידים (0.036), יחס CD4:CD8י(p=0.014) ונוכחות של וירוס CMV בדם (p=0.033).

בנוסף, אנליזה מרובת משתנים הדגימה כי רק סוג אחד של שילוב תרופתי נותר גורם משמעותי (יחס סיכויים = 0.335, רווח בר-סמך 95%: 0.071-0.812, p=0.042). במהלך תקופת המעקב, 43 ילדים סבלו מתגובות מתונות והפיכות, ללא תופעות לוואי חמורות במהלך הטיפול.

החוקרים הגיעו למסקנה כי מגוון גורמים יכולים להשפיע על התוצא של טיפול אנטי-פטרייתי משולב. עוד נמצא כי השילוב של ווריקונזול וקספופונגין מהווה אפשרות טיפול בטוחה ויעילה עבור מושתלי מח עצם עם מחלה פטרייתית מפושטת.

מקור:

Qiu, K. Y. et al. (2019). Transplant Infectious Disease. https://doi.org/10.1111/tid.13066

נושאים קשורים:  ילדים,  השתלת מח עצם,  חדשות,  מחקרים,  טיפול אנטי פטרייתי,  הפרעות המטולוגיות
תגובות