מיילופיברוזיס

מדד מסת גוף ואומדן של תחלואות נלוות מסייע בניטור חולי מיילופיברוזיס

מחקר עוקבה זה בחן את טיב השפעתם של מדד מסת גוף וחומרתן של תחלואות נלוות, על תוצאים שונים בקרב חולי מיילופיברוזיס הנוטלים רוקסוליטיניב

25.06.2019, 17:23
משקל, מדד מסת גוף (צילום: אילוסטרציה)

תחלואות נלוות המוגדרות על-ידי מפתח צ'רלסון (Charlson comorbidity index, CCI) ומדד מסת גוף (BMI), קשורים באופן מובהק לתוצאים של חולים המטופלים ברציפות עם מעכבי טירוזין-קינאז.

מחקר עוקבה זה כלל 402 חולי מיילופיברוזיס (Myelofibrosis) המטופלים עם רוקסוליטיניב (Ruxolitinib), מ-23 מרכזי המטולוגיה אירופאיים. מטרת המחקר הייתה לאמוד את השפעת ערכי CCI ומדד מסת גוף על תגובה לטיפול, רעילות הקשורה לטיפול, ועל תוצאי הטיפול.

התחלואות הנלוות היו מדידות בכל אחד מ-402 המטופלים. לא נמצאה התאמה בין ציון CCI גבוה (3 ומעלה) להקטנה מופחתת של הטחול בנקודת זמן כלשהי (P=0.68) או לתגובה בתסמינים (P=0.11), אך הוא השפיע על הופעת אנמיה במהלך שלושת חודשי הטיפול הראשונים ולאחריהם (P=0.02, P=0.03, בהתאמה) בקרב מטופלים ללא אנמיה במצבם הבסיסי. מדד מסת גוף היה מדיד וזמין ב-380 מטופלים, ולא נמצאה התאמה בינו לבין הבדלים בתגובת הטחול או התסמינים (P=0.57, יP=0.49, בהתאמה). ציון CCI גבוה ומדד מסת גוף נמוך היו בהתאמה גם עם ירידה בשיעורי ההישרדות הכוללת (P<0.001, P=0.02, בהתאמה). השגת תגובה של הטחול תוך 6 חודשי טיפול הצליחה לאזן את ההשפעה השלילית של התחלואות הנלוות, בעוד שמטופלים עם תת-משקל בזמן התחלת הטיפול עם רוקסוליטיניב וללא תגובת טחול תוך 6 חודשים, היו בעלי התוצאים הגרועים ביותר.

החוקרים הסיקו שבקרב חולי מיילופיברוזיס המטופלים עם רוקסוליטיניב, ציון CCI ומדד מסת גוף לא השפיעו על השגת תגובה של הטחול או של תסמיני המחלה, אך הם תרמו לזיהוי המוקדם של מטופלים הזקוקים לניטור הדוק במהלך הטיפול.

מקור: 

Breccia, M. et al. (2019). Annals of Hematology. 98(4):889-896.

נושאים קשורים:  מיילופיברוזיס,  רוקסוליטיניב,  מפתח צ'רלסון לתחלואות נלוות,  מדד מסת גוף,  מחקרים
תגובות