יש צורך בטיפולים בעלי מנגנוני פעולה חדשים במיילומה נפוצה. תאי T יכולים לעבור שינויים גנטיים כדי לבטא קולטני אנטיגנים כימריים (chimeric antigen receptors-CAR). קולטנים אלו הם חלבונים מלאכותיים אשר מכוונים תאי T לאנטיגנים. אנטיגן הבשלת תאי Bי(B-cell maturation Antigen-BCMA) מבוטאת על ידי תאי פלזמה תקינים וממאירים אך לא על ידי תאים אחרים תקינים. החוקרים ביצעו לראשונה ניסוי קליני בבני אדם, שבו נבחנו תאי B המבטאים CAR כנגד BCMAי(CAR-BCMA).

במחקר השתתפו 16 מטופלים שקיבלו 9X10^6 תאי CAR-BCMA לק"ג. המטופלים קיבלו חציון של 9.5 קווי טיפול קודמים. 63% מהמטופלים סבלו ממיילומה עמידה לקו הטיפול האחרון שנוסה לפני השתתפות במחקר הנוכחי. תאי T הוחדרו באמצעות וקטור רטרו-ויראלי המקודד ל- CAR-BCMA. המטופלים קיבלו את תאי ה-T לאחר פרוטוקול כימותרפיה עם ציקלופוספמיד ופלודרבין.

החוקרים מצאו כי שיעור התגובה הכולל היה 81% כאשר 63% מהמשתתפים היו עם תגובה חלקית טובה או תגובה מלאה. זמן שרידות חציוני ללא אירועים היה 31 שבועות. תגובות כללו סילוק של מיילומת מוח עצם נרחבת והעלמות פלסמה-ציטומות בעצמות. כל 11 המטופלים שהשיגו תגובה חלקית או טובה מכך והוערכו לפעילות מחלה מינימלית במוח העצם נמצאו כבעלי פעילות מחלה מינימלית שלילית. רמות שיא בדם של תאים חיוביים ל-CAR נמצאו קשורות עם תגובה כנגד מיילומה. רעילות תסמונת שחרור ציטוקינים הייתה קשה בחלק מהמקרים אך הפיכה. תאי T מסוג CAR-BCMA בדם היו בעיקר מתת-אוכלוסייה חיובית ל-CD8 6-9 ימים לאחר עירוי התאים. כמו כן, נצפה אובדן אנטיגן BCMA מתאי המיילומה.

תאי T מסוג CAR-BCMA היו בעלי פעילות משמעותית כנגד מיילומה עמידה או חוזרת. התוצאות צריכות לעודד מחקר נוסף בתאי T כנגד מיילומה.

מקור: 

Brudno, J.N. et al. (2018) The Journal of Clinical Oncology. 36(22), 2267